vildsvin fukushima TOP

Radioaktive supersvin hærger Fukushima

Efter atomkatastrofen i 2011 har et stort stykke land ligget øde ved Fukushima i Japan. Nu har området fået nye beboere - en radioaktiv og aggressiv krydsning mellem landmændenes efterladte grise og områdets vildsvin.

Efter en voldsom tsunami i 2011 forårsagede den største atomkatastrofe siden Tjernobyl, har store dele af Japans Fukushima-region ligget øde hen.

De forladte byer blev hurtigt erobret af områdets vildsvin, som har parret sig med landmændenes efterladte grise.

Nu har forskere fra Fukushimas Universitet for første gang analyseret hybrid-grisene, og de ser ud til at være ganske upåvirkede af områdets høje radioaktivitet.

Kæmpe jordskælv oversvømmede atomreaktor

Ulykken ved Fukushima skyldtes et kraftigt jordskælv ca. 70 kilometer ude i havet. Skælvet var det største i Japansk historie, og det fjerdestørste nogensinde målt.

Tsunamien krævede næsten 20.000 liv og sårede yderligere 6.000.

Vandmasserne oversvømmede også flere reaktorer i Daiichi-atomkraftværket og resulterede i flere eksplosioner og nedsmeltninger. Ud fra kraftværket osede giftig luft, og radioaktivt vand skyllede udover lokalområdet og ud i Stillehavet.

For at beskytte befolkningen mod radioaktivitet, blev mere end 160.000 indbyggere evakueret fra et område på omkring 1.000 kvadratkilometer.

Ifølge eksperter vil det tage mellem 30 og 40 år, før det forurenede område er fri fra katastofens følger.

Radioaktive svin indtager byerne

Ingen have dog fortalt områdets bestand af vildsvin, de skulle holde sig væk fra det radioaktive udslip. Således var der allerede i 2016 rapporter om affolkede byer, som nu var under svinenes herredømme.

Ødelæggelser efter tsunamien ved Fukushima, 2011

Ødelæggelser efter tsunamien ved Fukushima, der kostede tusinder af liv og resulterede i et stort radioaktivt udslip.

© Shutterstock

Der er ingen naturlige rovdyr til at tynde ud i bestanden, så vildsvinene regerer egenrådigt og vokser hurtigt i antal. Ifølge forskerne bag den nye rapport steg antallet af vildsvin med hele 13.000 eksemplarer fra 2014 til 2018.

Vildsvinene var aggressive, når mennesker nærmede sig deres nye territorie, og derfor hyrede myndighederne jægere til at inddæmme de vilde svin.

Den høje radioaktivitet påvirker ikke vildsvinene alverden. I 2020 påviste et hold forskere, at vildsvinene stadig havde et relativt højt niveau af den sundhedsskadelige cesium-isotop 137 - men de lever tilsyneladende ufortrødent videre uden større sundhedsproblemer.

Grise-gener udvandes over generationerne

Oprindeligt var forskerne fra Fukushima Universitet interesseret i at se, hvordan vildsvinene tilpassede sig deres nye vilkår med større territorier og ingen menneskelig indblanding.

Men de opdagede hurtigt, at vildsvinene havde blandet sig med de ca. 30.000 grise, som evakuerede landmænd havde efterladt.

Kort over radioaktivitet og dna-prøver fra grise i Fukushima

Kort over Fukushimas niveau af radioaktivitet. Punkterne viser, hvor forskerne tog dna-prøver fra områdets vildsvin.

© Donovan Anderson & Fukushima University

Efter at have analyseret og sammenlignet dna fra 233 vildsvin og ti almindelige grise konkluderede forskerne, at næsten en tiendedel af vildsvinene havde spor efter grise-dna.

Samtidig viste det sig, at der var flere hybrid-svin dybere inde i det evakuerede område. Ifølge forskerne kan en forklaring være, at de efterladte landbrugsgrise ikke klarer sig så godt i den omkringliggende natur og derfor må blive i det affolkede ødeland for at overleve.

Desuden fandt forskerne flere eksempler på afkom fra hybrid-grise og fuldblodsvildsvin, hvilket tyder på, at grise-generne langsomt udvandes med tiden, da de almindelige grise ikke overlever i stort nok antal til at tilføje mere arvemateriale til den fælles genpulje.