Shutterstock

Skildpadder kan selv bestemme deres køn

Temperaturen afgør, om et skildpaddefoster bliver han eller hun – men fosteret kan bevæge sig inde i ægget og dermed selv afgøre det.

Ganske små temperaturforskelle i fos­ter­til­stan­den er afgørende for, om en skildpadde bli­ver en han eller en hun. Hidtil har zoologerne der­for regnet med, at det er helt tilfældigt, hvilket køn der kommer ud af en portion æg.

Men så enkelt er det ikke, viser nye forsøg, som er foretaget af kinesiske forskere ved Chinese Academy of Sciences.

Til eksperimenterne brugte forskerne æg fra fersk­vands­skild­pad­den Mauremys reevesii.

I en sær­lig rugekasse blev æggene placeret sådan, at tem­pe­ra­tu­ren fra den ene ende af æggene til den an­den varierede med op til 4,7 grader.

Fostre søger den rette temperatur

En temperatur på 29 grader er lige tilpas for skildpaddeæg, da den resulterer i lige mange hanner og hunner. Derfor søger fostre denne temperatur i ægget.

Vandrer mod varme

Et æg, som er under 29 grader i midten, får fosteret til at søge mod den varmeste ende.

Under 29 grader: Flest hanner.

1

Vandrer mod kulde

Et æg, som er over 29 grader i midten, får fosteret til at søge mod den koldeste ende.

Over 29 grader: flest hunner.

2
© YE ET. AL/CURRENT BIOLOGY & shutterstock

På forhånd hav­de forskerne behandlet halvdelen af æggene med stoffet capsazepin, som ødelægger fostrenes ev­ne til at føle temperatur.

Forskerne lavede nu op­må­lin­ger af, hvordan fostrene bevægede sig inde i æg­ge­ne.

De ubehandlede fostre flyttede sig helt op til 6 mm, mens de behandlede fostre stort set blev, hvor de var.

Skildpadde i fostertilstand

Et skildpaddefoster kan bevæge sig op til 6 mm hen mod den ende af ægget, som har den optimale temperatur.

© YE ET. AL/CURRENT BIOLOGY & shutterstock

Temperaturen er med til at afgøre kønnet

Målingerne viste også, at de ubehandlede fostre altid bevægede sig hen mod en temperatur på 29 °C, som resulterer i en 50/50-for­de­ling af hanner og hunner.

Forsøget tyder på, at fostrene fak­tisk selv kan vælge deres køn, men instinktivt opsø­ger den temperatur, som giver en ligelig fordeling mellem hanner og hunner.

Den balancesøgende mekanisme betyder, at skild­pad­der­ne ikke er helt så sårbare over for et var­me­re klima, som forskerne har frygtet.

Det sam­me kan gøre sig gældende hos flere arter af krybdyr og fisk, hvor temperaturen afgør kønnet.