Har slanger haft ben?

Nedstammer slanger fra dyr med ben? Og er der stadig rester af ben tilbage?

Slange
© Shutterstock

Slanger er nært beslægtet med firben, og ligesom dem nedstammer de fra forfædre, som havde fire ben. Fossiler har vist, at der i fortiden levede slanger, som havde almindelig slangeform, men stadig var forsynet med ben. De var ganske vist små, men fungerede tilsyneladende stadig. I modsætning til firben har slanger i dag perfektioneret den krybende levevis i så høj grad, at alle arter har mistet benene. Med enkelte undtagelser mangler alle nutidens slanger også ethvert spor af de ben, de havde engang. Der er ikke engang rester af bækken eller skulderparti inde i kroppen. Men hos fire af de mest primitive slangefamilier – de små trådslanger, blindslanger og rørslanger samt de store kvælerslanger – er der stadig spor af ben. Hos nogle arter kan man se noget, der ligner små kløer på hver side af kønsåbningen. Det er, hvad der er tilbage af fortidens bagben. Benresterne har ingen praktisk betydning med hensyn til bevægelsen, men de spiller muligvis en rolle ved parringen. Man mener, at de kan hjælpe med at holde slangernes kønsåbninger mod hinanden, indtil der er sket en overførsel af sædceller.