Hvordan kan slanger få luft?

Slanger er ofte lang tid om at sluge deres bytte. Hvordan trækker de vejret imens?

© Shutterstock

Slanger er generelt gode til at holde vejret. Men da de ofte tager bytte, som er både større og bredere end dem selv, kan de være flere timer om at nedsvælge det. Luftforsyningen imens klares ved hjælp af en for så vidt ganske enkel tilpasning: En slanges luftrør udmunder ikke bagest i halsen som hos andre landlevende dyr. Det er i stedet forlænget fortil i bunden af munden, så det udmunder lige bag det sted, hvor de to underkæbegrene mødes. Når et byttedyr skal passere, skubbes luftrøret en lille smule frem, så middagsmaden ikke kommer i vejen for vejrtrækningen. Selve luftrøret er omgivet af meget hårde bruskringe, så det ikke bliver trykket sammen af byttedyrets krop. Af pladsmæssige grunde har slanger som oftest også kun én lunge, så byttet ikke spærrer for vejrtrækningen, når det kommer længere ned i slangens krop. Slangerne bliver ganske vist spilet meget ud, når de sluger de store byttedyr i én mundfuld, men presset bliver nemmere for slangen at fordele, når der kun er én lunge at tage hensyn til. Luftrørets specielle design går igen hos alle former for slanger. De har også alle mulighed for at lukke røret ved hjælp af små muskler, så de undgår, at der kommer vand ned i lungen, når de skal drikke.