Hvordan kan slanger klatre?

Slanger har jo hverken arme eller ben, så hvordan kan de egentlig komme op i træer?

snake climbing

Sådan får slanger "fodfæste"

På jorden bevæger slanger sig ved skiftevis at sammentrække og afslappe kroppens længdemuskler på en koordineret måde. Fremdriften får slangen ved at skubbe sig fremad. Til det formål har slanger udviklet nogle aflange skæl på bugen kaldet bugskinner. De giver slangen fodfæste, idet bugskinnerne kan rejses og gribe fat i ujævnheder i underlaget.

Klatrende slangers bevægelsesmønstre er ikke særligt godt undersøgt, men formentlig bevæger de sig på nogenlunde samme måde som jordlevende slanger, idet bugskinnerne også sikrer et godt greb i træers bark.

Slanger bruger harmonikabevægelser

En nyere undersøgelse har vist, at slanger bruger en harmonikabevægelse, når de skal fra gren til gren. En særlig udgave af det ses hos nogle klatrende slanger, når de skal op ad en træstamme, hvor revner og ujævnheder i barken udgør forankringspunkter.

Klatrende slanger kan benytte en harmonikalignende bevægelse, når de for eksempel skal fra gren til gren.

1. Slangen folder sig først sammen.

2. Herefter skyder slangen den forreste del af kroppen frem.

3. Når slangen har fået en god forankring forrest, trækker den kroppens bagende fremad.