Shutterstock

Verdens største padde er tré forskellige arter

Nye DNA-undersøgelser viser, at den kinesiske kæmpesalamander ikke bare er én, men hele tre forskellige arter. Og den ene af de nyopdagede arter ser ud til at være markant større end de andre.

Den største padde i verden er ikke bare én, men hele tre forskellige arter, viser nye dna-undersøgelser.

Biologer fra Zoological Society i England har analyseret generne fra kinesiske kæmpesalamandere, som er kendt for at blive op til 1,8 meter lange.

Hidtil er de blevet betragtet som samme art, men undersøgelserne afslørede, at de bør anerkendes som tre adskilte arter, der hører hjemme i hver deres region.

Den kinesiske kæmpesalamander er truet og sjælden i naturen, men de opdrættes for sit kød. Når dyrene slipper ud i naturen, kan de indtage andre truede salamderes leveområder.

© Daniel Heuclin/NaturePL/ Natural History Museum, London

Museumseksemplar ledte forskerne på vej

De er alle tre sjældne i naturen, men arten fra den centrale del af landet findes i stort antal på farme, hvor den opdrættes, fordi kødet anses for at være en delikatesse.

Forskerne undersøgte prøver fra i alt 41 kæmpesalamandere, hvoraf nogle var eksemplarer fra naturhistoriske museer.

Det var et 74 år gammelt museumseksemplar, som bragte dem på sporet af den sydlige art.

Den har nu fået det latinske navn Andrias sligoi, og biologerne mener, den kan blive allerstørst, helt op til to meter lang.

Museumseksemplarer af de kæmpesalandere, der ledte forskerne på sporet af Andrias sligoi.

© Natural History Museum, London

Forskere vil redde nyopdagede arter

Den sydlige og østlige art er de mest truede, og forskerne mener, at en af deres største fjender ironisk nok er den centrale art, for selvom denne art også er sjælden i naturen, slipper der jævnligt eksemplarer ud fra farme, som ligger i de andre arters leveområder.

Det giver dem ekstra konkurrence og dårligere chance for at overleve.

Med den nye viden har biologerne fået mulighed for at redde de nyopdagede arter ved at friholde leveområder til dem.