L.G. DAVIS ET AL./SCIENCE 2019/Loren Davis/ GARY HINCKS/SPL/ Henning Dalhof/SPL
Amerikas første indvandrere

De første amerikanere tog kystvejen fra Japan

Fund af stenredskaber viser, at Amerika blev indtaget mindst 1500 år tidligere, end forskerne troede, og at indvandrerne har fulgt en anden rute.

Menneskets historie på det amerikanske kontinent er blevet mindst 1500 år længere, end vi hidtil har regnet med.

Det viser fund af stenredskaber, som er gjort af forskere fra Oregon State University i USA.

Arkæologer har gennem flere år foretaget udgravninger i et område i staten Idaho, som kaldes Cooper’s Ferry. Det var her, de i alt 29 redskaber, heriblandt flere spydspidser og knive, dukkede op.

Urbefolkning kan stamme fra de japanske øer

Dateringen af de jordlag, redskaberne lå i, får nu en varm debat blandt arkæologer til at blusse endnu mere op.

Indtil for få år siden har den herskende teori været, at de første indvandrere kom fra Sibirien, som var landfast med Alaska mod afslutningen af den sidste istid.

Herfra kunne de via en isfri korridor nå ned til det centrale Nordamerika. Ifølge denne teori må det være sket for ca. 14.800 år siden, da korridoren blev åbnet.

De seneste år har teorien fået konkurrence af en anden.

NY TEORI: Indvandrerne kyssede kysten

RØD RUTE: Gammel teori

Isfri korridor var vejen til Amerika: Den traditionelle teori siger, at de første indvandrere kom fra Sibirien gennem en isfri korridor, som åbnede sig i det nuværende Alaska for 14.800 år siden.

1

GUL RUTE: Ny teori

Indvandrerne fulgte kystlinjen: Nye fund tyder på, at den første indvandring skete meget tidligt. Mennesker fra det nuværende Japan kan være nået til Amerika ved at følge kysten allerede for 16.500 år siden.

2
© L.G. DAVIS ET AL./SCIENCE 2019/Loren Davis/ GARY HINCKS/SPL/ Henning Dalhof/SPL

Geologer mener, at der kan have åbnet sig en anden vej til Amerika allerede for 17.000 år siden.

På det tidspunkt havde isen trukket sig tilbage, så en del af Nordamerikas vestkyst var blevet blottet.

Det har givet mulighed for at rejse langs kysten sydpå til de isfri områder, hvor indvandrerne har kunnet trænge længere ind i landet.

Amerikanske redskaber ligner japanske

Denne teori støttes af de nye fund, som er gjort i jordlag, der er mellem 16.560 og 15.280 år gamle.

Fundene viser ifølge forskerne, at mennesker i flere omgange er kommet til Cooper’s Ferry, og at det er sket, mindst 1500 år før den isfri korridor åbnede sig.

Samtidig peger forskerne på, at fundene ligner redskaber fra samme periode, som er fundet i Japan.

Der tegner sig dermed et billede af, at de første indvandrere bredte sig langs kysten hele vejen fra Østasien til Nordamerikas vestkyst og måske videre til Sydamerika.

De kan være vandret hele vejen, men måske har de som kystfolk rådet over kanoer, som kan have gjort rejsen hurtigere.