Shutterstock

T. rex var større end antaget

Nogle eksemplarer af giganten kunne veje ca. 10 tons, viser rekonstruktioner.

Tyrannosaurus rex bliver ved med at kaste nye overraskelser af sig. Dinosaurforskere var ellers blevet enige om, at T. rex kunne veje op til 6-7 tons, men nu mener forskere fra bl.a. The Royal Veterinary College i Storbritannien, at man har undervurderet størrelsen af T. rex.

Ved hjælp af en ny metode, som er baseret på 3D-skanninger af de bedst bevarede fundne fossiler, er forskerne nået frem til, at dinosauren ofte har vejet 6-8 tons, og at nogle individer ligefrem har vejet over 9,5 tons.

Enorm vækstrate

T. rex er interessant for forskerne, fordi dinosauren er et af de største landlevende rovdyr, som har eksisteret. Samtidig har den haft nogle enorme vækstrater. En under ti kilo tung T. rex-unge ville således i løbet af bare 20 år opnå en vægt på over seks tons.

Alle knoglerne fra fossilerne blev som det første 3D-skannet med bl.a. en laserskanner. Herefter blev 3D-modellerne af knoglerne lagt ind på en computer med en særlig software, som tillod forskerne at rekonstruere dyrene. En del af arbejdet var at placere knoglerne korrekt i forhold til hinanden og at lægge væv ud over dem.

Ud fra 3D-modellerne beregnede computeren dyrenes vægt, og mens tre modeller vejede 6-8 tons, kom et fjerde eksemplars vægt op på mindst 9,5 tons. I den slags rekonstruktioner indgår altid subjektive vurderinger, men forskerne mener, at deres bud på T-rex’s vægt er det hidtil bedste.

Computer lægger kød på skelettet fra dinoen Sue

Først 3D-skannede forskerne det fossile skelet, og derefter sørgede et program for at tilføje muskler og andet væv til knoglerne. Computeren kunne herefter beregne Sues vægt til mindst 9,5 tons.