Zhao Chuang

Dinosaurer rugede på deres æg

Et enestående fossil har endelig overbevist forskerne om, at en gruppe dinosaurer ikke bare lagde deres æg og forlod dem, men rugede på dem ligesom fugle.

Et internationalt hold forskere har fundet svar på et af de mest omstridte spørgsmål om dinosaurerne. Det har hidtil været uklart, om dinosaurerne tog vare på deres æg, når de var lagt, eller om de bare efterlod dem.

Nu er det endegyldigt bevist, at i hvert fald nogle arter udrugede æggene ligesom fugle. Beviset er et fossil af en dinosaur fra Kina. Den er gået i døden liggende oven på 24 æg, som er så velbevarede, at de stadig indeholder knogler af udviklede fostre.

Derfor konkluderer forskerne, at dinosauren ikke kan være omkommet, mens den var i færd med at lægge æggene, men at den døde, da den var ved at ruge dem ud.

Knoglerne fra en 70 mio. år gammel oviraptor ligger på 24 æg med udviklede fostre. Derfor mener forskerne, at dinosauren døde, da den var ved at ruge æggene ud.

© Shundong Bi/Indiana University of Pennsylvania

Bag opdagelsen står forskere fra Indiana University of Pennsylvania i USA og Chinese Academy of Sciences i Kina.

Fostre gav ekstra bevis

Fossilet, som er fundet i den kinesiske provins Jiangxi, er omkring 70 mio. år gammelt, og den ca. to meter lange dinosaur tilhører gruppen af såkaldte oviraptorer, som gik på to ben.

Velbevarede knogler inde i oviraptoræggene gav forskerne mulighed for at bestemme den temperatur, fostrene har udviklet sig ved.

© Zhao Chuang

For at bevise deres teori om udrugningen foretog forskerne analyser af iltindholdet i fostrenes knogler. Ilt findes i flere varianter, såkaldte isotoper, og forholdet mellem dem kan afsløre, hvilken temperatur knoglerne er dannet ved.

37 °C er den temperatur, dinosaurerne har udruget æggene ved. Det viser analyser af iltindholdet i fostrenes knogler.

Resultatet viser, at fostrene har udviklet sig ved en temperatur mellem 36 og 38 °C. Til sammenligning har nutidens fugle kropstemperaturer på mellem 38 og 42 °C.

Blev dømt som æggetyv

Der er tidligere gjort fund af oviraptorfossiler i nærheden af æg, men forskerne har ikke været sikre på, om oviraptorerne rugede på æggene eller blot holdt vagt ved dem, som for eksempel krokodiller gør.

Da de første af den type fund dukkede op, mente forskerne, at de viste en dinosaur i færd med at stjæle æggene, og de navngav derfor dinosauren oviraptor, som betyder æggetyv.