Hvem fandt det første dinosaurfossil?

Hvornår blev det første fossil af en dinosaur fundet, og hvem fandt det?

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår det første dinosaurfossil blev fundet af mennesker.

>> 5 ting du ikke vidste om dinosaurer! <<

Det er muligt, at prærieindianere er stødt på fossiler, der er blevet blotlagt af vejr og vind i tørre egne af Nordamerika, de såkaldte badlands, hvor palæontologer siden sidst i 1800-tallet har gjort mange vigtige fund.

Det er også muligt, at man i Kina har samlet dinosaurfossiler ind og solgt dem som dragetænder og drageknogler, ganske som der er en tradition for at gøre det med langt yngre fossiler af uddøde pattedyr.

Det ældste dinosaurfund

Det ældste sikre dinosaurfund er omtalt i en bog fra 1676 om Oxfordshires naturhistorie, men dengang vidste man ikke, hvad det var.

I bogen beskrev præsten Robert Plot en stor knogle, han havde var fundet i et stenbrud. Han mente, den måtte stamme fra det nederste af et stort dyrs lårben, fx fra en elefant, eller – og det mente han selv var det mest sandsynlige – fra en kæmpe.

I 1763 kiggede naturhistorikeren Richard Brookes nærmere på fundet og gav det navnet Scrotum humanum. Han mente, det måtte være de forstenede testikler fra en kæmpe. Fossilet er siden forsvundet, men tegninger viser noget, der på grund af de to buler nederst på skaftet godt kunne ligne testikler.

Dinosaurerne fik først deres videnskabelige navn i 1841, hvor gruppen blev oprettet ud fra 1800-tallets fund af arter som Megalosaurus og Iguanadon.

I 1871 foreslog anatomen John Phillips, at de kæmpestore testikler fra stenbruddet nok nærmere var det nederste af et lårben fra netop en Megalosaurus.

De to buler var altså ikke resterne af et imponerende kønsorgan, men i stedet en del af knæleddet fra en rovdinosaur, der levede for måske 150 millioner år siden.