University of Southampton/Anthony Hutchings
Spinosaurid isle of wight fossil europa

Knoglerester fra Europas største kødæder fundet i Sydengland

Den målte ti meter fra snude til hale og jagede langs de sydengelske kyster. Med sin massive størrelse er den formentlig det største landrovdyr, der nogensinde har levet i Europa.

Den gik på to ben, havde et krokodilleformet hoved og levede på det europæiske kontinent for godt 125 millioner år siden under kridttiden.

Det er fossilfragmenter fra denne theropod-dinosaurer af en art kaldet spinosaurid, som et hold palæontologer har fundet.

Knogleresterne er fundet i kridtaflejringer ved Vectis-formationen på øen Isle of Wight i Den Engelske Kanal.

"Dette var et enormt dyr, over 10 meter langt og vejede sandsynligvis flere tons. At dømme ud fra nogle af dimensionerne ser den ud til at repræsentere en af de største rovdinosaurer, der nogensinde er fundet i Europa – måske endda den største, der hidtil er kendt”, forklarer den ph.d.-studerende Chris Barker, der leder undersøgelsen af fossilfundene.

"Det er en skam, at vi kun kender til den fra en lille mængde materiale, men disse er nok til at vise, at det var et enormt væsen."

Levede af fisk og ådsler

Forskerne har mere præcist fundet knoglerester fra spinosauridens ryghvirvler, bækken og hale, men de fandt desværre ingen tænder eller rester fra kraniet.

"Denne her er virkelig stor," fortæller palæobiolog Neil Gostling, som har været med til at undersøge knoglefundene. "Lad os håbe, at der dukker flere fossiler op. Vi ville elske at finde et kranium eller tænder."

spinosaurid fossiler

Knogleresterne fra spinosaurid, der har fået det midlertidige navn White Rock Spinosaurid, er få, men selv ud fra disse fragmenter kan forskerne sige, at den var en gigant.

© Chris Barker/Dan Folkes

Ved at undersøge tænderne kan forskerne bedre placere denne tobenede kæmpe i spinosauridernes stamtræ.

Hvis den slægter sine spinosaurid-fætre på, så har dens tænder været perfekte til at fange glatte byttedyr som fisk, men den kan også sagtens have levet af ådsler af andre dinosaurer, som er skyllet op langs kysterne.

Indtil forskerne har fundet et mere rammende navn, kalder de arten White Rock Spinosaurid, efter det geologiske lag hvori knoglerne er fundet.

Kridtklipperne, hvor resterne er fundet, er kendt for sine dinosaurfund.

Spinosauriderne opstod og udvandrede fra Europa

I 2021 fandt samme hold af forskere resterne af to andre spinosaurider, der begge havde målt godt ni meter.

Med det nyeste fund har forskerne nu flere beviser for deres teori om, at spinosauriderne opstod og udvandrede fra Vesteuropa for omkring 150 millioner år siden.

"Hvis det her er en spinosaurid, så understøtter det virkelig det arbejde, vi gjorde sidste år, som pegede meget i retning af, at spinosaurider stammer fra Europa og derefter migrerede ind i Nordafrika, hvor du finder ægte spinosaurider, og så videre til Sydamerika," forklarer Neil Gostling.

En anden detalje ved knogleresterne fangede også forskerne opmærksomhed.

I det ene bækken var der små tunneller på størrelse med en tommelfinger. Holdet mener, at disse huller kan være forårsaget af knogleædende larver, som denne gigantiske dræber har været måltid for.