Shutterstock

Palæontologer: T. rex kan have været endnu mere frygtindgydende end antaget

Ny computerskabt model for tyrannosaurus rex tyder på, at fortidskæmpen var endnu mere skræmmende for byttedyr.

Tyrannosaurus rex – ofte forkortet T. rex – er blandt de mest ikoniske dinosaurer, vi kender til. Denne gigantiske kødæder dominerede for 68-66 millioner år siden det, der i dag er det vestlige Nordamerika.

Denne kæmpe har med sine gigantiske kæber haft et af de stærkeste bid i dyreriget. Og med en højde på 5 meter, længde på 13 meter og vægt på godt 8 tons, har den været et skrækindjagende monster at støde ind i.

tyrannosaurus rex menneske

Med en længde på 13 meter og højde på 5 meter ville tyrannosaurus rex være en frygtindgydende kæmpe at støde ind i. Forestil dig så et eksemplar 70 procent større.

© P. Jaworski/Wikimedia Commons

Men nu udfordrer et hold palæontologer denne forestilling om T. rex’ størrelse. De mener, at nogle eksemplarer kan have været op til 70 procent større, end de fossiler vi indtil videre har fundet.

Forskere fra Canadian Museum of Nature og Queen Mary University of London offentliggjorde i starten af november deres nye teori på Society of Vertebrate Paleontology’s årsmøde i Toronto, Canada.

Næsten dobbelt så stor

Palæontologer famler ofte i blinde, når de skal prøve at danne sig et billede af, hvordan en dinosaurus har set ud, hvor stor den har været, og hvilken adfærd den har haft.

Ofte har de kun knoglerester fra fossiler at gå ud fra.

Der findes kun 50 fossiler af T. rex, og af dem er 32 voksne eksemplarer. Det største fossil af en T. rex har fået navnet ”Scotty”, og den menes at have vejet godt 8.870 kg.

scotty tyrannosaurus

Dette er en tro kopi af T. rex-fossilet Scotty, der blev fundet tilbage i 1991 i Canada. Scotty er det største T. rex-fund til dato, men tronen kan nemt udfordres, mener forskere. Her udstillet i National Museum of Nature and Science, Tokyo.

© Kumiko/Wikimedia Commons

Men hvor stor kunne denne kæmpe dinosaurer-art egentligt blive?

Ifølge det internationale forskerhold kunne den største T. rex have haft en kolossal vægt på op til 15.000 kg, eller 15 tons, hvilket er mere, end hvad to voksne hanelefanter vejer, der hver vejer 6 tons.

Derved øges T. rex vægt med 70 procent i forhold til det største fossilfund.

Computerskabt vækstmodel

For at komme frem til denne vægtforøgelse lavede forskerne en computerskabt model for, hvordan T. rex’ vækst over tid kan have set ud.

Palæontologer mener, at der har eksisteret godt 2,5 milliarder T. rex’er i den tid, de herskede på Jorden.

Ved at sammenholde den samlede bestanddel med den gennemsnitlige forventede levetid for en T. rex, samt de sparsomme data fra de 32 voksne fossiler, fik de skabt en vækstmodel for rovdyret.

Med andre ord fik de skabt en vækstkurve for T. rex gennem hele dens levetid og herfra estimere, hvor stor en voksen han kunne blive.

I denne udregning tog de nemlig også forbehold for forskellige kropsstørrelser baseret på såkaldt seksuel dimorfi, som er biologers betegnelse for størrelsesforskelle mellem køn inden for en særlig dyreart.

"Vi endte med at opbygge to modeller – en der undersøgte nul dimorfismer og en med stærk dimorfi," fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, Jordan Mallon fra Canadian Museum of Nature, til netmagasinet Live Science.

"Hvis T. rex var dimorf, vurderer vi, at den ville have vejet op til 53.000 pund (24.000 kg), men vi afviste den model, fordi hvis den var sand, ville vi have fundet endnu større individer nu."

tyrannosaurus rex fodaftryk

Muligt fodaftryk fra en tyrannosaurus rex fundet i New Mexico, USA. Aftrykket måler 83 cm I længden og 71 cm i bredden. Palæontologer forventer at finde aftryk over en halv gang større i fremtiden.

© Rufous-crowned Sparrow/Wikimedia Commons

Derfor nedskalerede de vægten på den største T. rex til de 15 tons.

Mallon kommer dog med et forbehold.

"Dette er simpelthen et tankeeksperiment med nogle tal bag sig. Det er noget, der er sjovt at tænke på."

Samtidig mener han, at det rent statistisk er sandsynligt, at palæontologer snart finder større eksemplarer af rovøglernes konge.