Er arters uddøen et problem?

Der bliver stadig færre arter på Jorden, men har det egentlig nogen konsekvenser – ud over at vi har mindre at kigge på?

1. september 2009

Hastigheden i det fald i plante- og dyrearter, som i øjeblikket finder sted på kloden, er anslået til at være 1000 gange større end den naturlige rate for arters uddøen, og biologer sammenligner derfor situationen med de store tilfælde af massedød i tidligere geologiske perioder. Nedgangen skyldes primært menneskelige aktiviteter og vil have både økonomiske, kulturelle og økologiske konsekvenser. Mange biologer mener, at et højt artsantal øger økosystemers stabilitet. Når der er et væld af relationer mellem mange planter og dyr, kan systemerne nemlig bedre modstå forstyrrelser fra omgivelserne og fra kraftige svingninger i bestanden. Arterne holder hinanden i skak, når de lever mange sammen i et komplekst samspil, og der er en stor sandsynlighed for, at en art kan overtage en anden arts rolle, hvis den første skulle forsvinde. I artsrige miljøer som fx regnskove og koralrev har arterne udviklet en stor variation i molekyler og bygningsformer. De ganske sofistikerede løsninger på tilværelsens udfordringer i disse miljøer har været en stor inspiration for medicinske og teknologiske forskere. Når antallet af arter falder, vil det betyde færre muligheder for den type forskning.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.