Har mennesket været et vanddyr?

Er det sandt, at mennesker tidligere har levet i vand?

1. september 2009

Teorien om, at mennesket i virkeligheden er et vanddyr, der er gået på land – eller i det mindste har gennemlevet et vandlevende stadium som et led i sin udvikling – blev oprindeligt fremsat af den engelske biolog Alister Hardy. Hardys teori forsøger at besvare en række spørgsmål, som den gængse teori om menneskets udvikling har svært ved at forklare: Hvorfor har vi ingen pels? Hvorfor afviger menneskers seksuelle adfærd fra andre primaters? Hvorfor er vi de eneste, der fælder tårer? Hvorfor er menneskebørn fede, når mange andre dyrs unger er magre? Mange af disse tilsyneladende usædvanlige egenskaber er almindelige blandt vanddyr, og derfor mente Hardy, at de måtte tages som et bevis på, at mennesket engang har levet i vand. Også små babyers evne til at svømme under vandet er blevet taget til indtægt for, at mennesket har en akvatisk fortid. Hardys teori har dog aldrig fået nævneværdig videnskabelig opbakning, og meget få forskere tror på den i dag.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.