Har der været løver i Europa?

Har løver på et tidspunkt i historien levet frit i Europa?

© Shutterstock

Der har faktisk været løver i Europa. De sidste forsvandt fra Grækenland omkring år 200 f.Kr. I det hele taget har løver haft et enormt udbredelsesområde fra Marokko i vest til Bagindien i øst og fra Bulgarien i nord til Kap Det Gode Håb i syd. Det dokumenteres af omfattende knoglefund. Der har desuden eksisteret en slægtning til løven i Nordamerika. I dag findes løver i et relativt stort, men opsplittet område syd for Sahara samt i en lille koloni i Gir Forest i Indien. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår løvens tilbagegang begyndte. Men genforskere mener, at den afrikanske og den indiske løve begyndte at adskille sig fra hinanden for mindst 50.000 år siden, hvilket må betyde, at der allerede på det tidspunkt har været et hul i udbredelsesområdet et eller andet sted i Asien. Senere begyndte udviklingen at gå hurtigt, i takt med at de moderne våben kom frem. Så sent som i 1850’erne var løver stadig almindelige i det nordvestlige Indien, men i 1890 var de næsten udryddet. I dag er der kun lidt over 200 dyr tilbage. Den sidste sydafrikanske kapløve blev skudt i 1865, mens den nordafrikanske atlasløve holdt stand til 1922.