W. Kraus

Hvor store kunne kryb blive?

For millioner af år tilbage levede der gigantiske insekter og andet kryb. Men hvor store kunne krybene egentlig blive?

1. Tusindben på størrelse med en bil

© Shutterstock

Arthropleura

  • 2,7 meter

Alle tiders største kryb kriblede rundt for 326 millioner år siden. Tusindbenet, der tilhørte Arthropleura-slægten, var 2,7 meter langt, 55 centimeter bredt og vejede omkring 50 kg. Fossiler af Arthropleura, som er fundet i Nordengland og Tyskland viser, at dyret var sammensat af 76 segmenter.

2. Menneskestor skorpion

© JAIME CHIRINOS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Jaekelopterus rhenaniae

  • 2,5 meter

Søskorpionen Jaekelopterus rhenaniae var ca. 2,5 meter lang, og alene kløerne målte 45 centimeter. Toprovdyret levede primært i ferskvandsområder for 444-416 millioner år siden og har efterladt fossiler i Nordamerika og Tyskland.

3. Ældgammelt kæmpeleddyr

© JOSE ANTONIO PEÑAS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Aegirocassis benmoulai

  • 2 meter

For 480 mio. år siden opstod en af de første kæmpe-filterædere, der ligesom hvaler opsluger og udvinder mindre byttedyr fra vandet. Leddyret Aegirocassis benmoulai var to meter langt og tilhørte en dyregruppe kaldet radiodonter. Fossilet er blevet fundet i Marokko.

4. Kæmpen fra kambrium

© Christian M.

Omnidens amplus

  • 1,5 meter

Under den kambriske eksplosion for 520 mio. år siden steg antallet af arter markant. Det største dyr var Omnidens amplus, som målte 1,5 meter og indfangede byttedyr med sine pigge-spækkede munddele. Fossiler af Omnidens er fundet i Kina.

5. Flyvende gigant

© W. Kraus

Meganeura permiana

  • 71 cm

Kæmpeguldsmeden levede for 300-275 millioner år siden og var med et vingefang på op mod 71 cm, en kropslængde på 43 cm og en vægt på 450 g alle tiders største flyvende insekt. Til sammenligning har de største nulevende guldsmede et vingefang på 11 cm og en vægt på ca. 30 g.