James Havens
Mammut, stødtænder

Mammut vandrede 80.000 km på 28 år

For første gang har forskere tegnet et detaljeret billede af en mammuts vandring gennem hele livet. Ud fra 400.000 prøver udtaget af dens ene stødtand har de kortlagt dyrets rute.

Med en ny metode er det lykkedes forskere at kortlægge, hvor langt en mammut vandrede i hele sit 28 år lange liv.

Dyret levede for 17.000 år siden i det, der i dag er Alaska, og ved at analysere vækstlagene i dens stødtand har forskere kunnet følge mammuttens færden livet igennem.

Kortlægningen har vist, at den kom vidt omkring. I alt nåede mammutten at vandre 80.000 km. Det svarer til 8 km hver dag – eller i alt to gange rundt om Jorden.

Stødtand, laboratorium

Blå farve fik lagene i den 17.000 år gamle stødtand til at træde tydeligere frem.

© JR Ancheta/University of Alaska Fairbanks

Forskernes kortlægning er baseret på forholdet mellem forskellige strontium-isotoper i en stødtand. Niveauet af de naturligt forekommende radioaktive stoffer varierer fra sted til sted.

Og indholdet af strontium i de planter, mammutten spiste i tidens løb, varierede derfor, alt efter hvor planterne i sin tid voksede.

Isotopsammensætningen er naturligvis en anden i dag, end den var for 17.000 år siden, men ud fra analyser af tænder fra mindre dyr, som levede lokalt dengang, kunne forskerne skabe et præcist overblik over de lokale isotopniveauer.

Radioaktivt stof sladrer om vandring

For at kortlægge mammuttens vandring målte forskerne på indholdet af strontium-isotoper i dens stødtand.

Mammut, uldhåret, vinter
© Shutterstock

Kosten indeholder radioaktivt stof

Mammutten vandrede rundt i Alaska for 17.000 år siden. Indholdet af strontium i dens kost varierede, alt efter i hvilket område den befandt sig.

Stødtand, mammut
© JR Ancheta/University of Alaska Fairbanks

Strontium kan spores i stødtanden

Strontium aflejres i stødtænderne, som vokser hele livet. Derfor giver de et præcist billede af strontium-
indholdet i kosten uge for uge, år for år.

Kort, Alaska
© Shuttertstock

Stoffet afslører, hvor dyret var hvornår

Ved at sammenholde data om strontium i den lokale fauna og strontium i stødtanden kunne forskerne kortlægge dyrets vandring livet igennem.

Næste skridt var at flække en 240 cm lang mammutstødtand. Stødtænder vokser hele livet, og med en komplet, gennemskåret tand kunne forskerne udtage 400.000 prøver fra forskellige tidspunkter i mammuttens liv.

Da strontium fra kosten aflejres i stødtænderne, kunne hver prøve knyttes til en specifik geografisk lokation, og ud fra dette tegnede forskerne et præcist kort over mammuttens færden livet igennem.

Forskerne håber nu, at de med samme metode kan kortlægge andre store dyrs migration, når klimaforandringer har presset deres levevis.