Gualtiero Boffi/EyeEm/Getty Images
Menneskekranie

Guide til vores forfædre: Sådan opstod mennesket

Vores art, Homo sapiens, er bare en lille kvist på et stort stamtræ beboet af andre menneskearter. Vi guider dig gennem virvaret af arter og giver dig overblikket over menneskets evolution.

Vi er resultatet af en drastisk udviklingshistorie, der begyndte med abelignende væsner for to millioner år siden. Siden dengang har vi forladt træerne, fordoblet vores hjernes størrelse og meget andet.

Men vejen hertil er langt mere kompliceret, end forskerne tidligere troede. Nye opdagelser slår fast, at menneskets stamtræ er et buskads af forskellige arter.

Stamtræet

Vores stamtræ vrimler med arter

Menneskets stamtræ

Stamtræ for menneskeslægten. Akserne viser, hvornår arterne levede – i millioner år før nutiden. Stiplede linjer betyder, at forskerne er meget usikre på, hvordan arten er beslægtet med de andre arter. Hver art er markeret med en grå eller sort nuance på træet for at gøre det nemmere at se, hvor arterne begynder og slutter.

© Malene Vinther

De enkelte arters indbyrdes slægtskab er stadig omdiskuteret, men stamtræet er i grove træk ved at falde på plads. Træets bund udgøres af de tidligste arter af menneskeslægten, heriblandt Homo habilis. Derefter begyndte træet at forgrene sig.

En af grenene blev til Homo erectus, som forgrenede sig yderligere, og som via et eller to mellemliggende trin udviklede sig til Homo sapiens for 300.000 år siden i Afrika.

Homo habilis

Homo habilis var en af de første

Homo Habilis
© S. Entressangle/E. Daynes/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 1
 • Tidsperiode: 2,3-1,7 mio. år siden
 • Udbredelse: Øst- og Sydafrika
 • Højde: 100-150 cm
 • Hjernestørrelse: 500-900 cm3

Homo habilis udviklede sig fra de såkaldte sydaber og var et af de tidligste medlemmer af menneskeslægten. Den tilbragte formentlig meget tid i træerne, men kunne også gå på to ben.

Homo erectus

Homo erectus klarede to millioner år

Homo Erectus
© S. Entressangle/E. Daynes/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 2
 • Tidsperiode: 2 mio.-110.000 år siden
 • Udbredelse: Afrika, Europa og Asien
 • Højde: 150-180 cm
 • Hjernestørrelse: 545-1300 cm3

Homo erectus er forfader til en række arter, bl.a. os, og dens proportioner lignede vores: lange ben og korte arme. Arten fremstillede redskaber og var formentlig den første til at mestre ild.

Homo antecessor

Homo antecessor var en europæisk sidegren

Homo antecessor
© Agefotostock/Alamy
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 3
 • Tidsperiode: 1,2 mio.-800.000 år siden
 • Udbredelse: Vesteuropa
 • Højde 170-175
 • Hjernestørrelse: ca. 1000 cm3

Med sit lille, flade ansigt ligner Homo antecessor vores egen art. Analyser af proteiner i knoglerne viser, at H. antecessor kan være nært beslægtet med forfaderen til os og neandertalerne.

Homo heidelbergensis

Homo heidelbergensis er en tvivlsom art

Homo Heidelbergensis
© S. Entressangle/E. Daynes/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 4
 • Tidsperiode: 800.000-200.000 år siden
 • Udbredelse: Afrika, Europa og Asien
 • Højde: 170-180 cm
 • Hjernestørrelse: 1100-1390 cm3

Homo heidelbergensis anses af nogle forskere som en forfader til os og neandertalerne. Andre mener, at arten er for dårligt defineret og skal afskaffes – i stedet vil de dele den op i flere arter.

Homo bodoensis

Homo bodoensis kan være vores direkte forfader

Homo Bodoensis
© Ettore Mazza
 • Placering på stamtræ ovenfor: nr. 5
 • Tidsperiode: 800.000-300.000 år siden
 • Udbredelse: Afrika, Sydøsteuropa og Mellemøsten
 • Højde: ukendt
 • Hjernestørrelse: 1250 cm3

I en ny undersøgelse afskaffede forskere navnet Homo heidelbergensis og delte arten op i flere arter. De døbte den ene nye art Homo bodoensis og anser den for en direkte forfader til vores egen art.

Neandertaler

Neandertaleren var en nær slægtning

Neandertaler
© S. Entressangle/E. Daynes/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 6
 • Tidsperiode: 500.000-40.000 år siden
 • Udbredelse: Europa, Sibirien og Mellemøsten
 • Højde: 150-170 cm
 • Hjernestørrelse: 1200-1500 cm3

Neandertaleren er blandt vores nærmeste slægtninge. Dens ansigt så primitivt ud med store øjenbrynsbuer og en lav pande, men hjernen var større end vores. Arten fik børn med både os og denisovaerne.

Denisova

Denisovaen var neandertalerens søster

Homo Bodoensis
© John Bravo Fine Art/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 7
 • Tidsperiode: 500.000-40.000 år siden
 • Udbredelse: Asien
 • Højde: ukendt
 • Hjernestørrelse: ukendt

Denisovaerne er kun kendt fra enkelte knoglefragmenter, men rester af deres dna viser, at de var en søsterart til neandertalerne. Arten fik børn med os, og deres dna findes i nulevende mennesker.

Homo floresiensis

Homo floresiensis var en hobbit

Homo Floresiensis
© S. Plailly/E. Daynes/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 8
 • Tidsperiode: 200.000-50.000 år siden
 • Udbredelse: Flores-øen, Indonesien
 • Højde: 110 cm
 • Hjernestørrelse: 380-420 cm3

Homo floresiensis og den lignende Homo luzonensis var små og primitive menneskearter, der muligvis nedstammede fra Homo erectus. De overlevede indtil for relativt nylig på øer i Sydøstasien.

Homo naledi

Homo naledi er en gåde

Homo Naledi
© S. Entressangle/E. Daynes/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 9
 • Tidsperiode: 335.000-235.000 år siden
 • Udbredelse: Sydafrika
 • Højde: 150 cm
 • Hjernestørrelse: 450-560 cm3

Homo naledi levede side om side med tidlige Homo sapiens, men havde en langt mindre hjerne. Dens forfædre delte sig muligvis fra vores egen udviklingslinje for ca. to millioner år siden.

Homo sapiens

Homo sapiens er vores egen art

Homo Sapiens
© S. Entressangle/E. Daynes/SPL
 • Placering på stamtræet ovenfor: nr. 10
 • Tidsperiode: 300.000 år siden frem til nu
 • Udbredelse: hele verden
 • Højde: 160-170 cm i gennemsnit
 • Hjernestørrelse: 1300 cm3 i gennemsnit

Homo sapiens, vores egen art, opstod i Afrika for ca. 300.000 år siden fra Homo heidelbergensis eller Homo bodoensis. Den udvandrede i flere bølger fra Afrika og findes nu på alle kontinenter.