9 atomeksplosioner, der rystede verden

Krisen i Ukraine har fået en russerne til at rasle med atom-arsenalet. Historisk set har de også stået bag nogle af de mest umenneskelige atomeksplosioner.

Krisen i Ukraine har fået en russerne til at rasle med atom-arsenalet. Historisk set har de også stået bag nogle af de mest umenneskelige atomeksplosioner.

Vinteren 2022: Russerne rasler med atomarsenalet

Rusland udgør en dødelig trussel mod hele den vestlige civilisation. Sådan lød formaningen fra den russiske oberst Konstantin Sivkov i et interview med kulturavisen Literaturnaja Gazeta i januar. Det skriver TV2.

Sivkov, der også er vicepræsident i Ruslands Akademi for Missil og Artillerividenskab, forklarer, at de russiske atomstyrker har kapacitet til at udvikle missiler med sprængkraft på 100 megatons. Det er 6600 gange mere end Hiroshimabomben.

Med sådanne våben kunne russerne angribe supervulkanen Yellowstone eller forkastningen mellem kontinentalpladerne på USA’s vestkyst, fantaserer Sivkov, der også har en ide til angribe med en atom-tsunami:

Det er muligt at skabe en dødelig tsunami ud for USA's kyst ved at detonere en bombe på stor dybde, der skaber en bølge på flere hundrede meters højde, som skyller alt væk på sin vej. Bølgen kan også rettes mod Europa.

Den russiske oberst understreger, at en atomkrig selvfølgelig er uønsket, og at A-våben primært har en afskrækkende effekt. Men han siger samtidig, at en ydre fjende i sidste ende kan efterlade Rusland uden andre muligheder.

Se hvilke vanvittige atomprojekter, verden har set, herunder:

1. Tropisk paradis blev bombet 67 gange

En søndag eftermiddag i februar 1946 samlede USA's militær-guvernør Ben Wyatt stammefolket på de små Bikini-øer i Stillehavet.

Wyatt havde ét spørgsmål: Ville de 167 øboere lade sig evakuere i en kortere periode, så USA kunne teste atomvåben på stedet “til gavn for menneskeheden”? Efter en tænkepause indvilligede de forvirrede øboere, der ikke havde stort begreb om USA's dommedagsvåben.

Mens bikini-folket blev flyttet, sejlede amerikanerne 95 udtjente krigsskibe ud til de paradisiske øer. I skibene placerede de 5.400 grise, geder og rotter, så de radioaktive effekter af et angreb på en flåde kunne studeres.

I juli 1946 kunne bikini-stammens høvding se på, mens først atombomben Able og siden Baker sendte gigantiske søjler af kogende, radioaktivt vand kilometer op i atmosfæren. Ni skibe sank, mens øerne blev overdænget med radioaktivt nedfald.

Frem til 1958 nåede USA at bombe Bikini-øerne 23 gange og de nærliggende Marshall-øer 44 gange.

Bombernes samlede kraft svarede til over 7.000 Hiroshima-bomber. Øerne er i dag fortsat ubeboede.

Mushroom Cloud - Bikini Atoll nuclear test, 25 July 1946 (gelatin silver print)

Atombomben Baker blev detoneret 27 m under havets overflade ud for Bikinis kyst.

© Bridgeman

2. Steppefolk fik atomvanviddet at mærke

Mens amerikanerne bombede løs på Bikini-øerne, valgte ærkefjenden Sovjet at teste atomvåben på Kasakhstans stepper.­ Ifølge Kreml var testområdet Semipalatinsk ubeboet.

Det syntes de omkring 200.000 lokale nok var lidt af en overdrivelse, men de blev aldrig spurgt. Mellem 1949 og 1989 blev 496 kernevåben detoneret i Semipalatinsk.

Når det regnede efter eksplosionerne, fik lokalbefolkningen røde plamager på huden.

Selv i dag fødes et ud af 20 børn i området med svære deformiteter.

Atomvåben steppefolk

Testområdet Semipalatinsk var på størrelse med Fyn og er i dag et af de mest forurenede steder i verden.

© SPL/Scanpix & Corbis/Polfoto

3. Bomber skulle grave Panamakanal

Efter en række monstrøse prøvesprængninger indså USA's forsvar i slutningen af 1950'erne, at atombombeprogrammet havde stærkt brug for positiv omtale.

Med brintbombens fader, fysikeren Edward Teller, i spidsen blev projekt “Plovskær” derfor indledt.

Projektet havde til formål at bruge a-våbnenes frygtindgydende kræfter til mere fredelige formål. Den noble tanke førte imidlertid til en lang række bizarre forsøg.

Tellers ideer var vilde og mangfoldige: Han foreslog at bruge brintbomber til olie- og gasudvinding, til at ændre floders løb og til at bortsprænge hele bjerge, så nye motorveje kunne anlægges.

Det vildeste, fysikeren foreslog, var at grave en ny Panamakanal­ ved hjælp 302 brintbomber – en idé, Panamas regering høfligt, men bestemt afslog.

Mere succes havde Teller med en plan om at sprænge en kunstig havn i Alaska. En række af delstatens politikere støttede varmt ideen, der dog til sidst måtte opgives, fordi lokalbefolkningen protesterede højlydt.

Den oprindelige atombombe fik al sin kraft fra spaltning af atomkerner – fission. I dag er de fleste atombomber imidlertid såkaldte brintbomber. Verdens kraftigste våben efterligner processerne i Solens indre, hvor et tryk, der er 250 milliarder gange større end ved jordoverfladen, og en temperatur på omkring 15 millioner °C smelter brintatomer sammen til helium. Brintbomben bruger fission til at sætte gang i fusionen af brint, der udløser ekstrem energi.

© Claus Lunau

1. Opvarmning

Fissionsprocessen, kernespaltningen, udsender gammastråling. Strålingen reflekteres fra indersiden af bombens beklædning og opvarmer dens indre til omkring 100 mio. grader. Den ekstreme varme sætter bombens næste trin i gang – fusion.

©

2. Eksplosion

Brændstoffet i bombens fusionstrin består af de to typer tung brint, deuterium og tritium, i en skal af uran. Processen er hemmelig, men varmen får sandsynligvis uranskallen til at eksplodere, så den modsatrettede kraft presser brinten sammen.

© Claus Lunau

3. Fusion

Det ekstreme tryk får deuterium og tritium til at fusionere til et nyt stof, helium, ligesom det sker hele tiden i Solens kerne. Processen frigiver enorme mængder overskydende energi – mere end fire gange så meget som ved fission.

I forbindelse med projektet udførte Edward Teller og hans folk en række prøvesprængninger. En af de største – Sedan – foregik i Nevada-ørkenen i 1962, hvor en a-bombe blev detoneret dybt i undergrunden.

Resultatet blev et imponerende 100 m dybt hul – og at 12 millioner tons sand blev blæst fire kilometer op i atmosfæren.

I de efterfølgende uger regnede det radioaktive sand ned over en række af USA's delstater. Sedan-testen anses i dag for at være den mest forurenende atomprøvesprængning i USA's historie.

I alt nåede Teller og hans folk at foretage 27 prøvesprængninger. Det lykkedes faktisk videnskabsmanden at udvinde naturgas i New Mexico, men produktet var så radioaktivt, at ingen ville købe det.

Edward Teller

I 1962 afprøvede Edward Teller og hans folk en a-bombes grave-egenskaber i Nevada-ørkenen og blæste derved millioner af tons radioaktivt sand op i atmosfæren.

© National Nuclear Security Administration

4. Russerne skabte 100 m dyb atomsø

Inspireret af USA forsøgte også Sovjetunionen sig med civile anvendelser af a-våben. Ligesom amerikanerne satsede Sovjet indledningsvis på at udnytte a-bombernes uovertrufne graveegenskaber.

Traditionen tro var det Kasakhstan, som måtte lægge jord til størstedelen af de russiske eksperimenter.

For at teste bombernes muligheder besluttede chefen for Sovjets atomprogram, Efrim Slavskiy, i 1965 at sprænge et gigantisk hul i Chagan-flodens udtørrede leje for at skabe en sø.

Den 140 kilotons kraftige bombe sprængte et 100 m dybt hul med en diameter på 400 m. Hullet blev efterfølgende fyldt op af grundvandet:

“Vandet i den kunstige sø, skabt af en atombombe, er ufarligt for mennesker", lød det i en propagandafilm, hvor borgerne kunne se Slavskiy svømme rundt i det radioaktive vand.

I alt nåede russerne i årene fra 1965 til 1989 at detonere 116 kernevåben i forbindelse med civile anlægs- og forskningsprojekter.

Chagan-søen

I dag er Chagan-søen i Kasakhstan­ fortsat stærkt forurenet­ af radioaktivitet.

© Tahar Dar

5. Monsterbombe var 3.300 gange kraftigere end Hiroshima

Et gigantisk lysglimt sås på himmelen nord for polarcirklen om morgenen den 30. oktober 1961. Straks efter rejste en frådende paddehattesky sig næsten 60 km i vejret.

Få minutter efter splintredes vinduerne i landsbyer i Nordnorge – 900 km væk – af en trykbølge, som rullede tre gange rundt om Jorden. Sovjetunionen havde netop detoneret historiens største bombe – zar-bomben.

Med en sprængkraft på 10 gange samtlige bomber kastet under 2. verdenskrig var bomben kulminationen på Sovjetunionens­ og USA's kapløb om at bygge­ den største bombe.

Den russiske zar-bombes energi kom fra brint-isotoper, der blev smeltet sammen af en atombombe.

© SPL/Scanpix

De to supermagter havde længe været plaget af tanken om, at en stor del af deres bombefly ville blive skudt ned undervejs mod fjendeland.

Russerne besluttede derfor, at de fly, som slap igennem, skulle have maksimal våbenkraft. Oprindeligt havde Sovjet satset på en bombe med en sprængkraft på 100 megatons – 6.600 gange Hiroshima-bomben.

Undervejs ændrede de dog planen, da mængden af radioaktivt nedfald efter testen ville blive for stor. Desuden anede ingen, om Jorden overhovedet kunne holde til eksplosionen.

I stedet byggede Sovjet en bombe med den halve sprængkraft. Det 27 tons tunge kernevåben blev smidt ud fra et fly i en faldskærm og detonerede i fire kilometers højde.

Eksplosionen var så kraftig, at flyet blev kastet ud i 800 meter frit fald, selv om det var 32 km væk.

Zar-bomben i forhold til andre bomber

Zar-bomben fik USA's kraftigste bombe, Bravo, til at ligne en nytårs-raket og Hiroshima-bomben til at ligne en våd tændstik.

© HISTORIE

60 år er gået, siden Sovjetunionen i 1961 detonerede verdenshistoriens kraftigste kernevåben nær polarcirklen.

Den såkaldte zar-bombe, der vejede hele 27 tons, var over 3.000 gange kraftigere end Hiroshima-bomben.

Den enorme prøvesprængning har aldrig været en hemmelighed, eftersom eksplosionen i bogstaveligste forstand rystede hele kloden.

Men i 2020 frigav de russiske myndigheder i anledning af det russiske atomagentur Rosatoms 75-års jubilæum hidtil ukendte billeder af prøvesprængningen.

VIDEO: Se zar-bomben blæse en luns af øen Severnyj:

Zar-bomben havde en sprængkraft på 50 megaton, hvilket er nok til at udradere en storby som København – og give alvorlige tredjegradsforbrændinger på folk op til 60 km væk.

Se effekten af et kernevåben som zar-bomben:

Hvis en atombombe ramte kbh
©

Brintbombe kan udslette en storby

Kræfterne i en brintbombe er så enorme, at blot en enkelt bombe er i stand til at udslette en storby i løbet af få sekunder. Atombomber sprænges som regel over jorden, fordi en del af energien ville forsvinde ned i jorden, hvis de først detonerede ved sammenstødet med jordoverfladen. Bombens ekstreme varme får luften til at antænde, og ildkuglen stiger til vejrs efter samme princip som en varmluftballon og danner den velkendte paddehattesky. Ildkuglen overhales af trykbølgen, der bliver udsendt straks efter, og støv og affald stiger op fra jorden som paddehattens stamme. Omkring halvdelen af bombens energi udløses i form af trykbølgen, mellem en tredjedel og halvdelen er varme, mens resten er stråling.

6. Amerikanerne ville bombe Månen

I 1957 lykkedes det Sovjetunionen at sende den første menneskeskabte genstand i kredsløb om Jorden – satellitten Sputnik 1. Amerikanerne følte sig ydmygede og besluttede som modtræk at detonere en brintbombe på Månen.

Bomben skulle være så kraftig, at lysglimtet fra eksplosionen kunne ses fra Jorden og dermed styrke den amerikanske befolknings moral.

Planen – kaldet A119 – blev dog skrottet af hensyn til fremtidige månelandinger og risikoen for uheld.

Forskere havde bl.a. påpeget, at Månens tyngdefelt kunne slynge bomben tilbage mod Jorden, hvis missilet ankom i en skæv vinkel.

Sovjets succesrige Sputnikprojekt fik amerikanerne til at overveje at affyre en brintbombe mod Månen.

© Getty Images

7. USA var sekunder fra at udslette North Carolina

Eksperter kalder det “den alvorligste ulykke i militær-historien”. Som en del af USA's permanente forsvar under den kolde krig havde landet bombefly i luften 24 timer i døgnet – alle bevæbnet med kernevåben.

Det var et af disse fly, der den 24. januar 1961 styrtede brændende til jorden i North Carolina efter en mislykket genoptankning i luften. Inden da havde to Mark-39 brintbomber – hver med en sprængkraft på fire megatons, svarende til fire millioner tons TNT-sprængstof – løsnet sig fra flyet.

Det ene våben ramte jorden med 1.100 km/t. og pløjede sig 23 m ned i jorden uden at detonere. Det andet dalede ned i en faldskærm, men var langt farligere.

Bomben havde fire sikringer, som skulle forhindre utilsigtede detonationer, men tre af dem svigtede. Det var blot én lille sikring til nogle få dollars, der forhindrede en eksplosion, der var 260 gange kraftigere end den, der ramte Hiroshima.

Først i 2013 blev det afsløret, hvor tæt USA havde været på katastrofen.

8. Løbsk atommissil fløj til Brasilien

USA's første langdistancemissil, kaldet Snark, var flot og futuristisk, men også komplet umuligt at styre. Det ramte i gennemsnit 30 km ved siden af sit mål ved alle test.

Helt galt gik det for et Snark-missil, der i 1957 havde en planlagt flyverute fra det sydlige Florida til Costa Rica.

Det knaldrøde atommissil nåede sit mål, men fortsatte derefter ufortrødent sydpå. Våbeneksperterne i USA forsøgte desperat at få missilet til at selvdestruere, men intet skete.

På radaren kunne de blot se til, mens våbnet drejede vestpå mod Columbia. Til sidst løb Snark'en tør for brændstof og faldt ned i Brasiliens regnskov.

Snark-missilet kunne flyve 10.000 km, bevæbnet med kernevåben. Den havde dog svære styreproblemer.

© Getty/AOP

9. Atomshow over Hawaii

Indbyggerne på Hawaii blev mødt med et forunderligt syn på nattehimlen den 9. juli, 1962. Det var skyet over stillehavsøen, men pludseligt tonede en stærkt lysende sol frem i det fjerne.

Lyskuglen gik hurtigt fra hvid, til grøn, til lilla, indtil horisonten antog en rød farve, der strakte sig ud i alle verdenshjørner, mens hvide regnbuer skar hen over himmelen.

Øboerne hallucinerede ikke, og lyset skyldtes ikke, at rumvæsener var på vej for at overtage Jorden.

Årsagen var langt mere skræmmende: USA havde netop detoneret den første brintbombe i rummet, og resultet overgik langt, hvad selv amerikanerne havde forventet.

Starfish Prime, som projektet blev kaldt, havde så katastrofale konsekvenser, at amerikanerne aldrig igen turde teste så kraftige kernevåben i rummet.

Små atombomber var ikke nok

Amerikanerne havde i en årrække spekuleret på, om russerne ville kunne ødelægge deres interkontinentale missiler ved at detonere en atombombe i rummet. Selv havde de detoneret mindre atombomber højt oppe i atmosfæren, men uden afgørende resultat.

Derfor besluttede de i stedet at sende en brintbombe med en sprængkraft på 1,4 megatons TNT op over Jorden og detonere den i 400 kilometers højde. Herefter brød helvede løs.

Udover det frygtindgydende lysshow skabte bomben nemlig et enormt elektromagnetisk “pulsslag” – en pludselig udladning af energi og gammastråler, som var mange gange kraftigere end forventet.

Den elektriske bølge ødelagde en tredjedel af alle satellitter, der kredsede om Jorden på det tidspunkt – både russiske og amerikanske. Selv 1.500 kilometer væk, på Hawaii, gik gadelys og radioer ud.

De stærkt fortørnede russere krævede kort efter et forbud mod yderligere sprængninger i rummet.

Selv sovjetlederen Nikita Khrusjtjov syntes, at amerikanernes­ eksperiment var for vanvittigt, og krævede forbud mod prøvesprængninger i rummet.

© Los Alamos National Laboratory & Getty/AOP