Lars Gustavsen, NIKU

Arkæologer finder kæmpehus fra jernalderen

Radarmålinger syd for Oslo har bragt norske arkæologer på sporet af et enestående fund fra jernalderen.

Et af de største langhuse, der nogensinde er fundet i Skandinavien, er opdaget blandt en klynge af langhuse og gravhøje i Gjellestad, der ligger 86 km syd for Oslo.

Det er det foreløbige resultat af nye arkæologiske undersøgelser, som lige nu foretages af arkæologer fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU).

Langhuset er 15 m bredt og 60 m langt. Ifølge arkæologerne bekræfter husets størrelse og placering, at Gjellestad må have spillet en central rolle i den sene nordiske jernalder, der varede fra ca. år 500 f.Kr. og frem til vikingetiden omkring år 800 e.Kr.

Georadar, Gjellestad, langhuse

De nye fund bekræfter ifølge arkæologerne, at Gjellestad må have spillet en central rolle i den sene nordiske jernalder.

© Lars Gustavsen, NIKU

Gjellestad var også i rampelyset i 2018, da arkæologer opdagede et begravet vikingeskib i området. Det var første gang i næsten 100 år, at der var dukket et begravet skib op.

Opdagelserne, både i 2021 og i 2018, er gjort med overfladiske radarundersøgelser og helt uden at grave i jorden.

Georadar, Gjellestad, jernalder

Området omkring Gjellestad er skannet af en arbejdsbil med påspændt georadar. Her ses værktøjet ved siden af et radarbillede af det begravede vikingeskib, der blev opdaget i 2018.

© Lars Gustavsen, NIKU

For at finde de underjordiske efterladenskaber har arkæologerne brugt georadarer, også kaldet jordradarer, der udsender elektromagnetiske bølger ned i jorden for at undersøge dens struktur under overfladen.

Arkæologerne har indtil videre skannet 40 hektar syd, øst og nord for Gjellestadskibet og skal først nu i gang med udgravninger samt datering af fundene.

“En opdagelse af denne kaliber, og endda så tidligt i processen, er mere, end hvad man kunne ønske sig,” udtaler arkæolog Lars Gustavsen, der vil skrive sin ph.d. baseret på undersøgelserne fra Gjellestad.