Akhenaton efterlod en enke i nød

Akhenatons død satte hele den lavine i gang, som førte til Zannanza affæren.

Farao Akhenaton relief

Hvilken rolle spillede Akhenaton?

Da Zannanza affæren begyndte at rulle, lå farao Akhenaton for længst i sin grav. Men hans død satte hans enkedronning Nefertiti i en svær situation, og tronen vaklede under hende.

Det fik hende til at træffe den skæbnesvangre beslutning at sende brev til ærkefjenden Shuppiluliuma.

Men omstændigheder omkring Akhenatons død og fund fra hans grav er med til at udråbe Nefertiti som den skyldige dronning.

Hvem var Akhenaton?

Akhenaton blev født tidligt i det 14. århundrede f.Kr. som søn af den regerende farao, Amenhotep III, og hans hustru, Teje.

Han besteg tronen som Amenhotep IV og regerede sammen med sin far det sidste af dennes regeringstid.

Efter selv at have overtaget tronen gennemførte han en række radikale politiske og religiøse reformationer.

Som symbol på sin dyrkelse af solguden, Aton, tog han navneforandring til Akhenaton.

Han fik 6 døtre med sin hustru, Nefertiti, og en søn, Tutankhamon, med en anden hustru.

Ved sin død efterlod han et rige præget af intern strid.