Shutterstock

Barnekongens grav åbner sjældent vindue til fortiden

Tutankhamons grav blev fundet af arkæologen Howard Carter i 1922. Efterhånden som han arbejdede sig dybere ind gennem kamrene, åbenbarede der sig tusindvis af kostbare klenodier, der fortæller om kongens liv.

Igennem næsten 500 år lod Egyptens faraoer sig begrave i Kongernes Dal, en klippedal ved det nuværende Luxor. Mens gravrøvere ribbede de ca. 60 øvrige grave for alt af værdi allerede i oldtiden, stod Tutankhamons grav stort set urørt, da Howard Carter fandt den.

De fire rum var spækkede med skatte, og først i april 1932, næsten et helt årti efter opdagelsen, var Carter og hans hjælpere færdige med at katalogisere den sidste af i alt 5398 velbevarede genstande.

Graven er i dag åben for offentligheden, mens Tutankhamon og alle hans skatte i 2021 blev overflyttet til det nyåbnede Grand Egyptian Museum i Giza lidt uden for Kairo.

Indgangen

© ullstein Bild/Ritzau Scanpix

Døren til graven var muret til

Skjult under murbrokker fandt Carter en trappe, der førte ned til en underjordisk korridor med en tilmuret dør. Døren var udsmykket med hieroglyffer og seglaftryk, der røbede navnet på den stort set ukendte farao Tutankhamon.

Forkammeret

© Album/Ritzau Scanpix

Tronstolen overlevede gravrøveri

Da Carter trængte ind i forkammeret, opdagede han, at gravrøvere havde været på spil i oldtiden. Røverne havde rodet i alt, men havde efterladt indholdet forbløffende intakt, bl.a. kongens forgyldte tronstol og briks med kohoveder.

Annekset

© Album/Ritzau Scanpix

Forsyninger kom med på rejsen

I annekset fandt Carter bl.a. parfume og krukker med mad og rødvin. Med sig i døden fik Tutankhamon også frugter og frø, som egypterne brugte til at dæmpe feber og smerter, formentlig fordi faraoen op til sin død led af malaria.

Skatkammeret

© Kenneth Garrett

Mumier afslørede familietragedie

Det lille skatkammer rummede bl.a. et forgyldt skrin med fire såkaldte kanopekrukker, der indeholdt kongens balsamerede organer og indvolde. I en lille kiste lå mumierne af kongens to børn, begge piger, der var døde ved fødslen.

Gravkammeret

© Jean Soutif/Look at Sciences/SPL

Otte kister beskyttede kongen

I gravkammeret fandt Carter Tutankhamons sarkofag lukket inde i fire forgyldte trækister. Selve sarkofagen indeholdt tre mumiekister – i den inderste, som var af massivt guld og vejede 110 kg, lå mumien viklet ind i stofstrimler.