Er Sfinksen ældre end pyramiderne?

Jeg har hørt, at nogle forskere mener, løvestatuen, Sfinksen, i Egypten skulle være flere tusinde år ældre end pyramiderne. Er det rigtigt?

Sfinksen-med-pyramide-i-baggrunden
© Shutterstock

Ifølge konventionelle lærebøger blev den enorme statue med løvekrop og menneskeansigt, der står sammen med pyramiderne ved Giza i Egypten, bygget for omkring 4500 år siden, dvs. nogenlunde samtidig med pyramiderne. Den amerikanske geolog Robert Schoch har imidlertid sat spørgsmålstegn ved den traditionelle datering. Han hæfter sig ved, at Sfinksens krop er stærkt eroderet, og at erosionen er sket i et mønster, der svarer til den virkning, langvarige regnskyl ville have haft. Egypten er ganske vist ikke kendt for sin rigelige nedbør, og det har landet i det hele taget aldrig været, i hvert fald inden for den periode, hvor der eksisterer nedskrevne vidnesbyrd. Geologer har imidlertid fundet ud af, at landet oplevede en mere regnfuld periode, der strakte sig fra ca. 10.000 til 3000 f.Kr. Pga. erosionen mener Schoch, at Sfinksen må være bygget tidligt i denne periode, altså længe før den kendte egyptiske civilisation opstod. Hvis denne antagelse er rigtig, er det ikke blot Egyptens historie, der skal skrives om, men verdenshistorien. Det betyder nemlig, at der må have fandtes en avanceret civilisation længe før de tidligste store civilisationer, vi ellers regner med. Efter at Schoch fremsatte sin teori, har mange geologer med speciale i erosion dog påpeget, at der er talrige andre kræfter, som kan have nedbrudt klippematerialet i Sfinksen på samme måde som regnskyl. Desuden har der været kortere regnfulde perioder i Egyptens historie, som godt kan have skabt det erosionsmønster, man ser i dag. Der er med andre ord ikke noget holdbart bevis på, at Sfinksen skulle være ældre end hidtil antaget.