Zahi Hawass

Grav skjult under sandet

Et kammer, der har ligget urørt i 2500 år, rummer 30 mumier, som måske har tilhørt en velhavende egyptisk slægt

12. november 2009

Fra Illustreret Videnskabs årbog 2009: Selv om arkæologerne har gravet i Egypten i omkring 200 år, bliver der stadig gjort bemærkelsesværdige fund. I begyndelsen af året offentliggøres fundet af et gravkammer ni meter under jorden. Graven indeholder 30 mumier, hvoraf de fleste er placeret i nicher. Kammeret stammer fra cirka 640 f.Kr. og er dermed fra Det Nye Rige – det sidste egyptiske dynasti, inden landet blev overtaget af fremmede magter. Det er usædvanligt at finde mumier i nicher fra denne periode.

Mumiefundet bliver gjort syd for Kairo i Saqqara, der er en kendt begravelsesplads for byen Memphis – hovedstaden for Det Gamle Riges faraoer og en vigtig administrationsby i senere perioder. 22 af mumierne ligger dækket af sand i fire nicher, men de er desværre i dårlig forfatning. For fleres vedkommende er kun kraniet og enkelte skeletdele tilbage, ligesom de fleste mumiebind er ødelagt. Arkæologerne er dog i stand til at fastslå, at flere er børn, ligesom der også er en hundemumie, som sandsynligvis skulle følge sin ejer efter døden. Det kan tyde på, at der er tale om et familiegravsted. Foruden nichemumierne står der otte kister i gravkammeret, nogle af kalksten, andre af træ.

To dage efter offentliggørelsen lader Zahi Hawass, den ledende egyptiske arkæolog, en af kalkstenskisterne åbne i skæret fra brændende fakler. Det er første gang, nogen rører ved låget, siden det blev lukket over den døde for over 2500 år siden. Dengang må låget været revnet, for det viser sig at være repareret med mørtel indvendigt.

Mumien er svøbt i bind af lærred, der har mørke pletter efter de mange år under jorden. Men på trods af det er den velbevaret. Zahi Hawass og hans kolleger slår fast, at der må være tale om en velhavende egypter. Stenkisten er nemlig fremstillet af kalksten, der er hentet i Theben, som ligger flere hundrede kilometer længere mod syd ved det nuværende Luxor, og det har været dyrt at transportere.

Efter planen skal mumien fra stenkisten senere skannes sammen med andre af de mest velbevarede mumier. Skanningen vil måske kunne fortælle mere om personen, såsom hvad vedkommende døde af. Samtidig vil den afsløre, om der ligger guldamuletter gemt mellem mumiebindene. Amuletter blev nogle gange lagt ved den afdøde.

Arkæologerne sætter deres lid til skanninger, for der er ikke megen information at hente i selve gravkammeret. Kun én af kisterne er forsynet med et navn, “Badi N Huri”, men der er ingen titler eller andet, der kan hjælpe forskerne. Skanningerne bliver dog komplicerede, da det er svært at løfte mumierne op af kisterne uden at beskadige dem.

Pyramide våger

Det nye mumiefund er gjort tæt ved en berømt trinpyramide i Saqqara, som er 2000 år ældre end gravkammeret. Derved er det bekræftet, at stedet har været brugt som gravplads gennem flere tusind år.

Trinpyramiden er opført som et ­gravsted for faraoen Djoser, og den er muligvis den ældste af de egyptiske pyramider. Der bliver stadig fundet rester af ukendte ­pyramider i Saqqara. Så sent som i november 2008 opdagede egyptiske arkæologer ruiner af en 4300 år gammel pyramide i området.

Denne artikel kommer fra Illustreret Videnskabs årbog 2009. Få mere baggrund, perspektiv og overblik over alt det, du gerne vil huske fra 2009.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.