Hvilke værktøjer brugte egypterne?

Hvordan bar de gamle egyptere sig ad med at hugge og arbejde i sten?

Working on the pyramid

Oldtidens egyptiske kunstnere og håndværkere brugte værktøj af både sten, heriblandt flint, og kobber, når de skulle arbejde i sten. Fra Det Nye Rige omkring 1550 f.Kr. begyndte de desuden at anvende bronzeredskaber, og endnu senere kom jernværktøjet til.

For at kunne bearbejde hårde stenarter med kobberbor og kobbersave tilsatte egypterne en form for slibemiddel som sand eller kvarts. Sandsynligvis skulle der store mængder slibemiddel til, for at det overhovedet kunne lade sig gøre.

Når egypterne skulle udhugge granit til fx byggeblokke, obelisker eller sarkofager fra stenbruddene i Aswan, anvendte de foruden kobberværktøjet kugler af den endnu hårdere bjergart diabas. Med kugler af diabas – og med en god portion flid, tålmodighed og dygtighed – bankede de sig så at sige møjsommeligt gennem granitten.