Hvorfor anvendte de gamle egyptere ikke hvælvinger?

1. september 2009

I Egypten finder man et væld af antikke templer bygget med store stenblokke, men kun ganske få eksempler på byggeri med hvælvinger. De findes dog, selv om de ikke er så avancerede som de hvælvinger, der kendes fra Romerriget og fra middelalderens Europa. Tøndehvælvinger, der danner en halvcirkel med en vandret akse, var således allerede udbredt i Egypten fra ca. 2600 f.Kr. De blev hovedsagelig benyttet i huse, lagerbygninger og i underjordiske korridorer til gravkamre. De største bevarede hvælvinger findes i staldene til tempelkomplekset Medinet Habu, der blev opført under Ramses 3. (ca. 1198-1166 f.Kr.) for ca. 3170 år siden. I spændvidde måler disse hvælvinger hele 8,6 m. I kornlagrene omkring Ramesseum-templet, der blev bygget af Ramses 2. (ca. 1291-1225 f.Kr.), finder man endnu ældre bevarede hvælvinger. De har visse steder en bredde på 4,10 m og en højde på 2,43 m. Kvadratisk formede lofter med krydshvælvinger kendte egypterne ikke til. De blev først opfundet af romerne.

Læs også

Måske er du interesseret i ...

FÅ ILLUSTRERET VIDENSKABS NYHEDSBREV

Du får dit gratis særtillæg, Vores Ekstreme Hjerne, til download, straks du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.