Shutterstock

Hvor længe troede folk, at Jorden var flad?

Hvem opdagede først, at Jorden var rund?

Allerede oldtidens græske tænkere var klar over, at Jorden var rund. Blandt andet havde de lagt mærke til, at man altid så masterne først, når der dukkede skibe op langt ude i horisonten. Tidligere troede mange historikere, at grækernes viden om Jordens form gik tabt i middelalderen, men i dag mener forskerne, at de lærde hele tiden har vidst, at den var rund.

For eksempel gav den engelske munk Beda i værket De temporum ratione fra omkring år 700 klart udtryk for, at Jorden måtte være rund. Noget tyder på, at også ganske mange almindelige mennesker i middelalderen godt kendte Jordens form.Blandt andet hævder lærebogen Elucidarius fra slutningen af 1100-tallet, at Jorden har form som en kugle. Elucidarius, der blev oversat til flere sprog og var vidt udbredt, har sandsynligvis været kendt af landsbypræster, som har citeret den i deres prædikener.