Hvor mange har levet på Jorden?

Hvor mange mennesker er blevet født på Jorden, og hvor stor en procentdel lever nu?

© Shutterstock

Ifølge Population Reference Bureau i Washington D.C. var der i 2002 blevet født 106,4 milliarder personer, fra mennesket opstod på Jorden. Siden er der kommet cirka 300 millioner til, og da der i dag er 6,4 milliarder mennesker på kloden, betyder det, at seks procent af alle, der nogen sinde er blevet født, lever i dag. Population Reference Bureau har taget udgangspunkt i, at Homo sapiens opstod omkring 50.000 f.Kr. For at gøre regnestykket overskueligt vedtog statistikerne at gå ud fra, at der kun var to mennesker til at begynde med, en slags Adam og Eva. Fødselsraten blev de første 50.000 år sat til 80, det vil sige, at der blev født 80 babyer pr. 1000 personer årligt. Det er den fødselsrate, forskerne har beregnet var nødvendig for at sikre vores overlevelse med tanke på den høje dødelighed, der har været i fortiden. Efter Kristi fødsel bliver fødselsraten gradvist lavere frem til de 23, den er i dag.