Shutterstock

Hvor mange var vi på Jorden i år 1?

Har man tal på, hvor mange mennesker der fandtes, da vores tidsregning begyndte? Og hvor mange er vi i dag?

Der findes ingen pålidelige opgørelser over Jordens befolkning i år 1, men mange videnskabsmænd har på forskellig vis forsøgt at skønne antallet. De er nået frem til, at der var et sted mellem 170 og 400 millioner mennesker på kloden omkring Kristi fødsel. FN’s skøn er på 300 millioner, og det regnes for det officielle tal. I dag er vi flere end seks milliarder mennesker på Jorden, altså rundt regnet 20 gange så mange som i år 1, men tilvæksten har bestemt ikke været jævn. Frem til cirka 1650 steg folketallet med højst 0,5 promille om året, og i lange perioder var der ligefrem tilbagegang på grund af krige, hungersnød og epidemier.

Siden er det gået stærkt. Omkring år 1800 rundede Jordens befolkning én milliard, og efterhånden som ernæringen og hygiejnen blev bedre, faldt dødeligheden, mens fødselsraten blev ved med at være høj. Resultatet er de nuværende godt seks milliarder mennesker. Meget tyder dog på, at udviklingen er ved at vende. Det skyldes især, at kvinderne i ulandene er begyndt at prioritere uddannelse og ligestilling højere end at få mange børn.