Hvordan lavede man kort i gamle dage?

Længe inden der fandtes satellitter og fly, blev der lavet forbavsende nøjagtige kort. Hvordan var det muligt med datidens teknik?

© Photo by Andrew Stutesman on Unsplash

De tidligst kendte former for kort blev konstrueret gennem simple observationer af landskabet og kystlinjen. Ved at gøre det omhyggeligt kunne man lave ganske gode kort. Det store fremskridt kom dog med den såkaldte triangulation, der blev indført omkring år 1500. Triangulation foregik ved, at kartografen gik ud i landskabet og forestillede sig trekanter mellem tre fikspunkter – for eksempel kirketårne i forskellige landsbyer. Ved at måle afstanden mellem to af kirketårnene samt deres vinkler i forhold til det tredje kirketårn kunne han beregne den præcise afstand mellem alle tre byer. Derefter kunne han så indtegne byerne på et kort. Metoden var meget præcis og betydeligt hurtigere end tidligere former for opmåling. Verdenskort var imidlertid et kapitel for sig.For at kunne orientere sig på kortet var det nødvendigt med et længde- og breddegradsnet. Et sådant havde den egyptiske geograf Ptolemæus udviklet allerede omkring 150 e.Kr. Ved at anvende det og sammensætte kort over mindre områder, lykkedes det ham at fremstille verdenskort, der sagtens kan genkendes i dag.