Hvorfor holdt romerne folketællinger?

I juleevangeliet står der, at den romerske kejser Augustus ville holde folketælling i hele verden. Er der beviser på den slags folketællinger, og hvad var formålet?

Romersk-tavle-af-mennesker
© Shutterstock

Lukasevangeliets 2. kapitel, også kaldet juleevangeliet, begynder med ordene: “Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien”. Der havde i hundreder af år fundet romerske folketællinger sted, men det var kun romerske borgere, der blev registreret, så de kunne betale skat og blive soldater. På Kvirinius’ tid fandt der en folketælling sted, der også omfattede jøderne. Men optællingen fandt kun sted i Judæa, altså den sydlige del af landet omkring Jerusalem og Betlehem. Denne registrering fandt sted i år 6 e.Kr. og gjaldt kun skatteopkrævning, for jøderne var fritaget for romersk militærtjeneste. På det tidspunkt var Jesus 10-12 år gammel, for man regner med, at han er født år 4 eller 6 f.Kr. Historien om Jesu fødsel i Lukasevangeliet passer derfor ikke med Kvirinius’ folketælling. Der var ingen folketælling i Galilæa, hvor Josef og Maria kom fra. Og der er intet som helst belæg for, at nogen skulle rejse tilbage til den by, de stammede fra – Betlehem for Josefs vedkommende. Romerne var kun interesserede i at vide, hvor skatteydere befandt sig, og hvor meget de var i stand til at betale.