Hvornår opstod landene?

Hvornår og hvordan begyndte man at dele verden op i lande?

Gammelt-verdenskort
© Shutterstock

Opdelingen af verden i det, vi nu forstår ved lande, er noget relativt nyt i verdenshistorien. Historikerne taler ganske vist om forskellige former for statsdannelse, hvoraf nogle er langt over 1000 år gamle, men egentlige nationalstater med en fælles lovgivning opstod først efter den franske revolution i 1789. Inden da bestod den geografiske opdeling af verden typisk i kongeriger, kejserriger eller hertugdømmer, hvor den enkelte indbygger sjældent følte noget nationalt tilhørsforhold. Kun ganske få steder i verden følges landegrænser og sproggrænser. Og mange steder er opdelingen i lande sket helt uden hensyn til sprog og lokalt tilhørsforhold. Det gjaldt ikke mindst i de lande, som europæerne i kolonitiden opdelte Afrika i.