Takeshi Inomata

Lasere finder mayaernes største monument

Skanninger fra luften har afsløret mayaernes største og ældste bygningsværk. Det giver ny viden om magtforholdene i indianerriget.

Godt skjult under træer, buske og afgrøder har et kæmpemæssigt monument fra det tidlige Mayarige ligget gemt i årtusinder i det sydøstlige Mexico, men med laserskanning af jordoverfladen fra luften, såkaldt lidar, træder de menneskeskabte konturer af bygningsværket frem.

Et forskerhold fra University of Arizona fik mistanke om monumentet, da de gennemgik lavtopløselige lidarbilleder taget af de mexicanske myndigheder. Forskerne besluttede derfor at skanne området, som kaldes Aguada Fénix, i en højere opløsning.

Laserskanning fra luften afslører et gigantisk mayamonument gemt under bevoksningen.

© Takeshi Inomata

Resultatet er 3D-billeder, som viser en 1413 meter lang og 399 meter bred, rektangulær platform, som hæver sig 10-15 meter over landskabet. Ud fra platformen ses konturerne af hævede veje og andre bygningsfundamenter.

Bygget af folket i fællesskab

Dateringer af kul på stedet viser, at Aguada Fénix blev anlagt for mellem 3000 og 2800 år siden. Dermed er platformen både det ældste og det største monument, som hidtil er fundet fra Mayariget. Forskerne mener, at det er blevet brugt til rituelle ceremonier.

Mayariget bredte sig over den sydøstlige del af det nuværende Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador og det vestlige Honduras. Fundet af Aguada Fénix (rød prik) er gjort midt i riget.

© Shutterstock

Den flade struktur på bygningsværket afspejler ifølge forskerne, at der på det tidlige tidspunkt i mayakulturen har hersket en lige så flad samfundsstruktur med stor lighed.

Platformens størrelse og de brede veje til den tyder på, at den er blevet brugt af mange mennesker i modsætning til de senere høje trappepyramider, som peger i retning af et mere hierarkisk samfund med en lille, magtfuld elite.

“I senere perioder var der magtfulde herskere, som beordrede mennesker til at gøre arbejdet. Men dette monument er meget tidligere, og vi kan ikke se nogen tegn på en magtfuld elite. Vi mener derfor, at det er resultatet af en kollektiv indsats.” Takeshi Inomata, leder af forskerholdet fra University of Arizona, som opdagede Aguada Fénix.

Forskerne har beregnet, at det har taget over ti millioner dagsværker at anlægge Aguada Fénix, så formentlig har tusindvis af arbejdere bidraget. At det er sket uden stram og hierarkisk organisation, gør byggeriet endnu mere imponerende.

© Shutterstock

3 FACTS OM MAYARIGET

Højkultur: Mayaerne er kendt for deres raffinerede kunst, arkitektur, kalendersystem og skriftsprog.

Lang levetid: Mayakulturen var udbredt i Mexicos sydøstlige del fra ca. 2000 f.Kr. til 1530 – i alt over 3000 år.

Uklar oprindelse: Mayakulturen fulgte efter den såkaldte olmekerkultur, men det er usikkert, hvor forbundne de var.