Aastronomical unit

En astronomisk enhed gør nu målingen lettere

I astronomien arbejder man med de helt store afstande. Og nogle af dem har man måttet fastlægge, fordi afstandene kan variere – himmellegemerne bevæger sig lidt i forhold til hinanden.

Astronomisk enhed blev ændret i 2012

I astronomien arbejder man med de helt store afstande. Og nogle af dem har man måttet fastlægge, fordi afstandene kan variere – himmellegemerne bevæger sig lidt i forhold til hinanden. Sådan forholder det sig med en astronomisk enhed. Den defineres som afstanden mellem Jorden og Solen.

Men da Jordens bane omkring solen er let elliptisk, er afstanden ikke konstant. Derfor er en astronomisk enhed den gennemsnitlige afstand mellem de to, men det var først i 2012, at den Internationale Astronomiske Union besluttede, at en astronomisk enhed svarer til 149.597.870.700 meter.

Siriometer som astronomisk enhed

I begyndelsen af 1800tallet puslede den tysk-fødte, britiske astronom William Hershel (1738-1822) med en endnu større enhed. Det var afstanden mellem Jorden og den klareste stjerne, Sirius. Han forsøgte at beregne afstanden til Sirius ved at sammenligne dens klarhed med de andre stjerner, og han definerede afstanden som en siriometer.

Men eftersom forskellen i stjernernes klarhed også hænger sammen med at de ikke er lige store, var hans beregning ikke særligt nøjagtig. I dag ved man, at afstanden til Sirius er 8,6 lysår.

Men hans siriometer overlevede ikke desto mindre som måleenhed. Forskellige astronomer arbejdede videre med deres forskellige målinger, og i dag er det blevet til at en siriometer svarer til en million astronomiske enheder, hvilket er det samme som 15,813 lysår.