Hvad er det ældste uløste matematiske problem?

Ved man, hvad det ældste matematiske problem, som endnu ikke er løst, er?

Matematisk-problemstilling
© Shutterstock

De ældste problemer inden for matematikkens verden knytter sig formentlig til de såkaldt perfekte tal. Et tal er perfekt, hvis summen af divisorer er lig med tallet selv. Eksempelvis er 28 perfekt, fordi tallet kan deles med 1, 2, 4, 7 og 14, som tilsammen giver 28. I numerisk rækkefølge er de første perfekte tal 6, 28, 496, 8128 og 33.550.336. Pythagoræerne og senere Euklid var dybt fascineret af de perfekte tal og tumlede med mange problemer omkring dem. Hvilket der er det ældste, ved man ikke, men det kunne meget vel være problemet om, hvorvidt der findes uendelig mange perfekte tal eller ej. Dette spørgsmål er endnu i dag ubesvaret. I december 2003 opdagede man det 40. perfekte tal – et tal, der indeholder mere end 12 millioner cifre. Men det kan ikke udelukkes, at der stadig eksisterer mange perfekte tal. Det er heller ikke afklaret, om der findes ulige perfekte tal. Men inden nogen giver sig til at lede, skal de vide, at matematikerne har opstillet nogle betingelser for eventuelle ulige perfekte tal: De har over 300 cifre og indeholder mindst 29 primfaktorer.