Kan man bevise, at 1 + 1 = 2?

regnestykke-skrevet-på-tavle
© Shutterstock

Ja, der findes et bevis, men det er ikke accepteret af alle matematikere. Beviset for, at 1 + 1 = 2, tager udgangspunkt i den italienske matematiker Giuseppe Peanos antagelser, hvor han forsøger at definere, hvad de naturlige tal – 1, 2, 3 osv. – er for nogle størrelser. Peano regnes i dag for en af de største logiske matematikere, men det er ikke ensbetydende med, at diskussionen om værdien af hans arbejde, eller om at 1 + 1 virkelig er 2, er helt forstummet. De matematikere, der sætter spørgsmålstegn ved beviset, tager ofte udgangspunkt i den tyske matematiker Kurt Gödels arbejde. Grundkernen i kritikken af Peano – og dermed også af beviset for, at summen af en og en er to – går groft sagt ud på, at Peanos støtter nærmere definerer en plus en som lig med to, end de beviser det. Hovedparten af dagens matematikere bekender sig dog til Peano og til den tyske matematiker Gerhard K. E. Gentzen, hvis arbejde inden for matematikkens grundlag støtter Peanos antagelser.