Shutterstock

Kemiske analyser bekræfter brug af giftgas

Millioner af mennesker blev myrdet i tyskernes kz-lejre. Arkæologer kan nu bekræfte, at udryddelser fandt sted.

Historien lød

Hele verden reagerede med bestyrtelse, da historierne fra de tyske udryddelseslejre kom frem efter befrielsen i 1945. Historikere og lægmænd diskuterer stadig, hvem der vidste hvad, hvornår og hvor meget, men alle er enige om, at det, som foregik, var grusomt.

Millioner blev myrdet i regulære dødsfabrikker. Børn, voksne og gamle blev nøgne stuvet ind i gaskamre, forgiftet og til sidst skaffet af vejen ved kremering i højeffektive ovne.

Auschwitz i Polen kom til at stå som symbolet på udryddelserne. Handlingerne her kender vi fra de overlevende, de tyske soldater, dokumenter og de sovjetiske soldater, der den 27. januar 1945 befriede lejren. Alligevel har nogle efterfølgende betvivlet lejrenes eksistens eller omfanget af de forbrydelser, som fandt sted.

Arkæologerne siger

Arkæologer har afprøvet en del af de påstande, som benægtere har rejst om Auschwitz. Den mest sejlivede – at giften Zyklon B ikke blev brugt i lejren – er undersøgt gennem analyser af vægprøver fra gaskamrene.

Auschwitz seen from above

Benægterne hævder, at blåsyren (det virksomme stof i Zyklon B) ville have afsat blå mærker på væggene. På basis af de kemiske analyser kan dette dog afkræftes. Gassen var højst 30 minutter i kamrene, hvilket ikke er nok til at danne aflejringer. Desuden blev væggene vasket efter hver henrettelse, da de var sølet til af blod, urin og afføring.

Benægtere har også anfægtet, at giftgassen blev hældt ned gennem taget på kamrene – til trods for at flere SS-folk har berettet om proceduren. Arkæologiske undersøgelser bekræfter eksistensen af hullerne. Åbningerne, som er omkranset af armeringsjern i betontaget, stemmer overens med fotos fra 1943 og 1944.

Undersøgelser og dokumentation af Hitlers dødslejre fortsætter. Senest har arkæologer ved hjælp af radar fundet massegrave med tusinder af lig i kz-lejren Treblinka i Polen.