National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix
Første fodspor, menneske, Amerika

Mennesket sejlede til Amerika for over 21.000 år siden

Velbevarede fodspor beviser, at mennesket erobrede Amerika 7000 år tidligere, end forskerne hidtil har troet – og at det formentlig skete ad søvejen.

60 utrolig velbevarede fodspor giver nu forskerne det hidtil sikreste bevis på, at mennesket indtog det amerikanske kontinent langt tidligere, end den traditionelle teori siger.

De seneste år er der dukket flere fund op, som har udfordret teorien om, at mennesket først kom til Amerika for mellem 13.500 og 16.000 år siden, da istiden var ved at slippe sit tag i kloden. På det tidspunkt var iskappen over Nordamerika smeltet så meget, at der åbnede sig en korridor ned gennem Alaska og Canada, som stenaldermennesker fra Sibirien kunne vandre igennem.

Dateringen af fundene, som består af forarbejdede stenværktøjer og dyreknogler, har dog været usikker, ligesom der er sået tvivl om, hvorvidt fundene overhovedet er menneskeskabte.

Nu er der endelig dukket sikre beviser op. I den amerikanske stat New Mexico har forskere fra Bournemouth University i England fundet fodspor, som de med meget stor sikkerhed har dateret til at være mellem 21.000 og 23.000 år gamle.

Første fodspor, menneske, Amerika

De 60 fodspor langs en gammel søbred viser, at børn har løbet rundt her for over 21.000 år siden.

© National Park Service/ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix

Sporene er fundet i nationalparken White Sands i et område, som dengang har været en søbred. Ud fra størrelsen af sporene vurderer forskerne, at de fleste er afsat af børn eller teenagere, som formentlig har leget ved søen.

Plantefrø afslører alderen

Et fodaftryk kan ikke dateres direkte, men hvis der findes biologisk materiale i de samme jordlag som sporene, kan en kulstof 14-analyse give et fingerpeg om alderen.

I dette tilfælde var forskerne så heldige, at der lå frø af planten langstilket havgræs både i laget under og over fodsporene, og dateringen af frøene giver derfor en meget sikker aldersbestemmelse af fodsporene.

Resultatet viser, at de første beboere i denne del af Amerika ikke kan være vandret gennem den isfrie korridor, men formentlig er trængt ind i landet fra Stillehavskysten.

Kort, indvandring, Amerika

Fodsporene i White Sands National Park (rød prik) støtter teorien om, at de første mennesker indtog Amerika ad søvejen (hvid pil) og ikke vandrede ned gennem landet (gul pil).

© Shutterstock

Det åbner to muligheder. Enten er de vandret langs kysten fra det nuværende Sibirien, eller også er de kommet sejlende i både. For over 20.000 år siden har kystruten dog formentlig været isdækket og ufremkommelig, så det sandsynligste scenarie er, at de er kommet ad søvejen.