Fysik

Fysik er en videnskab, der i spændingsfeltet mellem teori og observation søger at opstille naturlove, som kan formuleres ved hjælp af matematiske formler. Fysik handler om at forklare den natur, vi er omgivet af ved de stoffer, bevægelser og energier, den indeholder.
Fysik er en omfangsrig videnskab med mange forgreninger, hvorfor der også findes mange indgangsvinkler til fysikken. En af dem er den teoretiske, hvor der fokuseres på fysikkens grundlæggende teoridannelser, mens en anden måde at betragte fysik på er via selve naturfænomenerne.
Bliv klogere på fysik her, hvor vi har samlet artikler om alt fra Einsteins relativitetsteori og det periodiske system til lysets hastighed og tyngdekraften.

det periodiske system

Fysik og kemi

Selvom fysik er en videnskab i sig selv, er den tæt forbundet med flere andre felter inden for naturvidenskaberne. Det gælder særligt kemi, som er arnested for forskning i blandt andet atomer og kemiske forbindelser. Der er flere overlap mellem fysik og kemi. For eksempel optræder felterne kvantemekanik, termodynamik og elektromagnetisme også inden for kemien.

To retninger

Grundlæggende kan fysik opdeles i eksperimentalfysik og teoretisk fysik. Eksperimentalfysik kredser i høj grad om at opstille eksperimenter og indsamle den genererede empiri. Inden for teoretisk fysik fokuseres der i højere grad på at opstille modeller, der kan forklare resultaterne af eksperimenterne og komme med plausible forudsigelser. Der er en tæt forbindelse mellem eksperiment og teori, hvorfor grænserne mellem de to discipliner langt fra er skarpe.

Kemi skaber din personlighed

© Shutterstock