United States Library of Congress
Albert Einstein

8 opfindelser du kan takke Einstein for

LISTEN: Albert Einstein inspirerede generationer af opfindere af nye teknologier, og han står indirekte bag talrige opfindelser, som vi idag tager for givet. Her er otte af dem.

Albert Einstein er berømt for sine abstrakte teorier, og beskæftigede sig kun lidt med den praktiske anvendelse af teorierne.

Men med sine tanker om tid, rum og lys inspirerede Einstein generationer af forskere og opfindere og står dermed indirekte bag en lang række opfindelser, vi idag tager for givet.

1. Fjernsynet

TV
© Shutterstock

Tak Einstein for, at du kan se X Factor og Champions League i knivskarpe billeder. I et TV accelereres elektroner og skydes op på en skærm, hvor de danner billeder.

Ifølge Einsteins specielle relativitetsteori øger elektroner i høj fart deres masse, og hvis man ikke tog højde for det, ville elektronerne på skærmen afvige, og billeder ville blive utydelige.

2. Digitalkameraet

digitalkamera
© Shutterstock

Et digitalkamera har en indbygget sensor, der konverterer lys til elektriske impulser.

Det princip kan tilskrives Einstein og hans teori for den fotoelektriske effekt fra 1905, hvor han beskrev fotoner, der afleverer deres energi i form af elektricitet.

3. GPS-systemet

GPS
© Shutterstock

Det er Einsteins fortjeneste, at du ikke farer vild, når du finder vej med din GPS.

GPS-systemet beregner vores position ved at måle afstanden til fire satellitter. Men satellitterne farer rundt 20.000 km over os med 14.000 km/t. Ifølge relativitetsteorien går tiden langsommere under bevægelse og hurtigere, jo svagere et tyngdefelt er.

Hvert døgn taber satellitterne syv mikrosekunder på grund af hastigheden og vinder 45 mikrosekunder på grund af forskellen i tyngdefeltet. GPS-systemet korrigerer automatisk forskellen på 38 mikrosekunder i døgnet. Uden disse korrektioner ville det ikke vare mange minutter, før GPS’en viste helt forkert.

4. Radiostyrede ure

Når dit vækkeur ringer præcis kl 6 er det måske fordi, du har et af de radiostyrede ure, der automatisk synkroniseres med de officielle atomure, der findes i GPS-satellitterne. Da tiden ifølge Einstein går langsommere ombord på satellitten end på Jorden, giver det en lille, men vigtig afvigelse.

Kompenseres der ikke for den, bliver tidsmålingen unøjagtig, og du risikerer at komme for sent ud af døren.

5. PET-scanneren

Sådan virker en PET-scanner

Inden en PET scanning får patienten sprøjtet radioaktivt mærket sporingsstof ind i kroppen. Scanningen viser derefter et billede af sygdomsaktiviteten i kroppen og kan vise, om der tegn på kræft.

PET scanning baserer sig på særlige partikler, positroner, der opstår ved radioaktive henfald. Einstein havde påvist eksistensen af positroner i hans specielle relativitetsteori.

6. Kulstofdatering

Når vi har en chance for at datere gamle ting, fx fossiler, skyldes det Einstein: Hans klassiske ligning E=mc2 fortæller, at masse og energi er to sider af samme sag.

Ved at måle henfaldet af atomkerner i organisk materiale, kan vi måle, hvor i lang tid, de er henfaldet – og altså hvor gammelt materialet er.

7. Tandpastaen, der ikke drypper

Når din tandpasta ikke falder af tandbørsten, før du får ført den op til munden, kan du takke Einstein for det.

Han udledte en formel til at bestemme størrelsen af molekyler opløst i væsker, og den har gjort det muligt at fremstille eller forbedre en lang række produkters egenskaber – blandt andet barberskum og tandpasta.

8. Mobiltelefonen

Mobiltelefonen
© Shutterstock

Einsteins opdagelse af fotonen er det underliggende princip for mange af det 20. århundredes avancerede teknologiske opfindelser.

Mobiltelefoner, røg- og tyverialarmer og de automatiske døre i supermarkeder og elevatorer er eksempler på opfindelser, der ikke ville være mulige uden kvanteteorien, som Einstein var med til at formulere.