Brom dæmpede Victoriatidens sexlyst

Grundstof nummer 35 - brom - er i tidens løb blevet brugt til at hæmme såvel sexlyst hos kvinder som flammer.

victoria brom

Navn: Brom – efter græsk bromos (stank) Atomnummer: 35 Kemisk symbol: Br

Brom er en dybrød, tung og stærkt lugtende væske, der gerne reagerer med andre stoffer og som virker ætsende.

Brom virker stærkt dæmpende på sexlysten, hvorfor bromsalte i vid udstrækning blev udskrevet af læger i det 19. århundrede mod såkaldte "nervøse" lidelser.

Læs mere om det periodiske system.

Ikke mindst i Victoriatidens England var disse stoffer derfor meget populære som beroligende midler til unge kvinder, der var lidt for ”livlige”, men man forsøgte sig også med at bruge dem til behandling af epilepsi, dog uden det store held.

Hvad bruges brom til?

Brom indgår i mange forskellige kemiske forbindelser, der kan bruges i flammehæmmende materialer, ukrudtsmidler og som tilsætning til benzin.

Video: Se Broms voldsomme reaktion med aluminium