Bjoern Wylezich / Shutterstock
Carbon

Carbon: Naturens schweizerkniv

Carbon - eller kulstof - er et af de vigtigste grundstoffer og indgår i et hav af forbindelser fra DNA til diamant.

Navn: Carbon (kulstof) – efter latin "carbo" (trækul)

Atomnummer: 6

Kemisk symbol: C

Man kan vanskeligt forestille sig et grundstof, der kan findes i mere forskellige udgaver end carbon. Grafit, kul og diamanter består alle af rent carbon.

Den tyske by Nördlingen er bygget af sten der indeholder millioner af diamanter, der blev dannet ved et meteornedslag for 15 millioner år siden.

Kraften i sammenstødet var voldsom nok til at omdanne de lokale grafitforekomster til diamanter. Geologer mener, at nedslagsområdet omkring byen rummer mindst 72.000 tons diamanter.

Desværre er ingen af dem større end 0,2 mm i diameter, så deres kommercielle og praktiske værdi er minimal.

Læs mere om det periodiske system.

Hvad bruges carbon til?

Carbon indgår i et hav af organiske og uorganiske forbindelser.

Carbon har blandt andet den egenskab, at det kan binde sig til andre carbon-atomer og danne komplekse molekyler formet som kæder og ringe med et hav af variationsmuligheder. Diamant, kul og grafit er eksempler på carbon-forbindelser med vidt forskellige egenskaber.

Carbon er et væsentligt element i nano-teknologien. En anden carbonforbindelse er kulstof-nanorør - eller carbon-nanorør - en ekstrem stærk forbindelse, som kan lede elektrisk strøm.

Carbon er livets byggesten

Men carbon binder sig også meget gerne til andre stoffer som ilt, hydrogen, nitrogen, fosfor og svovl og bliver dermed en væsentlig bestanddel i de kemiske forbindelser, vi forbinder med liv: DNA, protein og kulhydrater.

Video: Kulstofkredsløbet og klimaet

Carbon findes i det hele taget overalt i naturen: I havene, atmosfæren og i undergrunden, hvor det som blandt andet kuldioxid indgår i kulstofkredsløbet.

Balancen i kulstofkredsløbet er med til at bestemme vores globale klima - og det har betydning for klimaforandringerne.

Det kan du se mere om i dette videoklip: