Shutterstock

Fosfor: Lysgiveren

Grundstof nummer 15, fosfor, er et sælsomt stof med unikke egenskaber: Fosfor kan lyse i mørke, det kan selvantænde - og så er fosfor ekstremt vigtig for din krop.

Navn: Fosfor – efter græsk phosphoros (lysgiver) Atomnummer: 15 Kemisk symbol: P

Fosfor er et ikke-metallisk stof, der i naturen aldrig findes i ren form, men kun som forskellige fosfater.

Calciumfosfat er således en vigtig del af knoglerne i skelettet, og fosfor er i det hele taget essentielt for liv, da det indgår i såvel DNA, RNA og ATP som i de lipidforbindelser, der danner cellemembraner. Uden fosfor er liv, som vi kender det, altså utænkeligt.

Læs mere om det periodiske system.

Fosfor gløder i mørket

Industrielt fremstillet fosfor (hvid fosfor) lyser i mørke, bryder spontant i brand og er i øvrigt en dødelig gift, der ødelægger leveren, hvis man indtager det, og nedbryder knoglevæv, hvis man indånder dampene.

Farlige tændstikker med fosfor

Tændstikker med fosfor blev første gang produceret i 1830erne og indeholdt blandt andet hvid fosfor. Det krævede blot en ru overflade at antænde dem, og da man mente, at de var for farlige blev de forbudt.

I stedet indførte man sikkerhedstændstikker, som indeholdt andre fosforforbindelser eller svovl og som krævede en særlig strimmel for at antænde.

Fosfor blev første gang isoleret i 1669 af tyskeren Hennig Brandt, der til sine naboers store fortrydelse indsamlede store mængder urin, som han derefter kogte ind og bearbejdede på forskellige måder.

Video: Se fosfor selvantænde og gløde i mørket