Det periodiske system helium ballon

Helium: Det lette grundstof

Dagens grundstof i det periodiske system er helium, universets næstletteste grundstof, som er så let, at det kan løfte enorme luftskibe og balloner.

Navn: Helium efter græsk Helios (solen) Atomnummer: 2 Kemisk symbol: He

Helium er det næst-letteste grundstof i universet, og det næst-hyppigste (efter brint).

Helium er en farveløs og lugtløs ædelgas, der har den sjældne ære at være blevet opdaget på Solen, før den blev opdaget på Jorden.

Helium har formentlig spillet en rolle i udviklingen af lufttrafikken som vi kender den i dag, fordi USA, der er verdens største heliumproducent, i 1920’erne og 30’erne ikke ville sælge helium til Tyskland.

Det tvang dem til at blive ved med at bruge den brandfarlige brint i deres zeppelinere, og efter katastrofen i 1937, hvor zeppelineren Hindenburg brød i brand under landingen, nåede man frem til, at fremtidens kommercielle lufttrafik i hvert fald ikke lå i den retning.

Læs mere om det periodiske system.

Hvad bruges helium til?

Helium bruges til en lang række formål, ikke mindst som middel til at bære: Da helium har en lavere massefylde end luft, kan det pumpes ind i luftskibe og luftballoner og løfte dem.

Brint er ganske vist endnu lettere, men i modsætning til helium er brint særdeles brændbart, og dermed farligt som bæregas - hvilket Hindenburg-katastrofen understregede.

Video: Kan helium-balloner bære en mand?