jern smed

Jern: Naturens supergrundstof

Jern er et af klodens mest udbredte grundstoffer og har helt afgørende betydning for både naturen, dyr og mennesker.

Navn: Jern – efter oldnordisk iarn Atomnummer: 26 Kemisk symbol: Fe

Jern udgør 6,2% af jordens overflade og dermed det fjerde mest udbredte grundstof på jorden (efter ilt, silicium og aluminium).

Jern menes desuden at være hovedbestanddelen af jordens kerne.

Galen, der var læge i oldtidens Grækenland havde en vis ide om jernets vigtighed, men ikke helt fat i funktionen. Han foreskrev blandt andet jernfilspåner indtaget i vin eller vand som et godt afføringsmiddel.

Som råmateriale til våben og redskaber har jern haft afgørende indflydelse gennem hele menneskehedens historie.

Læs mere om det periodiske system.

Hvad bruges jern til?

Jern udvindes af jernmalm og bruges ikke mindst til fremstillingen af stål. De forskellige ståltyper kaldes legeringer, der foruden jern indeholder andre metaller og ikke-metaller (særligt kulstof).

Jern er essentielt for stort set alle levende væsener, da jern er en vigtig bestanddel i en lang række forskellige enzymer og andre biologisk aktive molekyler - ikke mindst hæmoglobin, som står for transporten af ilt i blodet.

Se video: Jern

Et hold studerende fra University of Edinburgh har lavet et "Periodic System of Videos". Her er deres video om jern: