Det periodiske system klor

Klor: Fra salt til giftgas

Klor, grundstof nummer 17, gør vores drikkevand rent, men har siden 1. verdenskrig også været brugt som en frygtet giftgas.

Navn: Klor - efter græsk chloros (grøngul) Atomnummer: 17 Kemisk symbol: Cl

Klor er en grøngul gasart med en meget skarp lugt. Den er giftig for levende organismer, og har været stærkt frygtet, fordi den blev brugt som giftgas under Første Verdenskrig.

Klor er stærkt reaktivt, dvs. det danner ekstremt let forbindelser med andre stoffer. Ved normale temperaturer er klor en gas, som nemt indåndes. Den reagerer med vanddamp i lungerne og i øjnene, og dermed opstår syre, der virker lokalirriterende eller ligefrem ætsende.

I 1. verdenskrigs skyttegrave døde tusindvis som følge af angreb med klorgas.

Hvad bruges klor til?

Klor bruges desværre stadig som giftgas, men anvendes idag mere til fredelige formål, bl.a. til at rense drikkevand, og det har stort set udryddet tyfus og kolera i alle større byer.

I 1991 stoppede myndighederne i Peru kloreringen af deres drikkevand, fordi de mente, at klor var kræftfremkaldende. Det startede en 10 år lang koleraepidemi med over 1 million ofre.

En dagligdags anvendelse af klor er natriumklorid, eller almindeligt køkkensalt (NaCl).

Video: Sådan bliver klor til giftgas