Hvordan opstod grundstofferne?

Alt er bygget op af knap 100 forskellige grundstoffer. Men hvor stammer de fra?

illustration-af-det-periodiske-system
© Shutterstock

De første atomkerner af brint blev dannet ved kerneprocesser umiddelbart efter big bang. Få sekunder senere faldt temperaturen til under ti milliarder grader, og dermed kunne brinten fusionere til helium.

Langt senere blev de tungere grundstofferskabt. Når en gassky kollapser under sin egen vægt og danner en stjerne, kan brintkernerne fusionere til kul, kvælstof, ilt og så videre op til jern. Grundstoffer tungere end jern dannes i stjernernes skaller ved neutronindfangning, samt når meget tunge stjerner eksploderer som supernovaer.

Det har dog været lidt af et mysterium, hvordan de lette grundstoffer litium, beryllium og bor kom til, da de ikke kan overleve forholdene i stjerner.

For nylig lykkedes det forskere fra Ohio at bekræfte en teori, der siger, at disse stoffer dannes, når protonstråling fra verdensrummet med lyshastighed flækker kulstofatomer i interstellare skyer. Forskerne studerede litiumdannelsen i skyer nær tunge stjerner, og den levede med stor nøjagtighed op til forudsigelserne.