4. dimension

Findes der en fjerde dimension?

Hvordan forestiller teoretikerne sig, at en ekstra dimension kan eksistere?

Vi lever muligvis i et univers med flere rumlige dimensioner end de tre – længde, bredde og højde – som vi kender. I hvert fald arbejder fysikerne på teorier, hvor der nødvendigvis optræder flere dimensioner end de tre rumlige og den ene tidslige.

Forskerne prøver at forene de to store fysikteorier, kvantemekanik og relativitetsteori, i en fælles teori om alting. Det kan måske lade sig gøre, hvis alt omkring os består af små, vibrerende strenge. Strengteorien fungerer dog bedst, hvis universet har ti rumlige dimensioner.

Den fjerde dimension kan være meget lille - eller usynlig

Hvis der findes flere rumlige dimensioner end tre, må der være en årsag til, at de er skjulte for os. Måske er de øvrige dimensioner ekstremt små og krøllet sammen, så vi ikke lægger mærke til dem.

Men det er også teoretisk muligt, at kun nogle af de overskydende dimensioner er små, og at universet faktisk har fire store rumlige dimensioner.

Ifølge teorien bor vi i en tredimensional verden, en såkaldt bran-verden, som er del af et større firedimensionalt univers.

Vi kan ikke se den fjerde rumlige dimension, fordi alle kendte partikler og naturkræfter – bortset fra tyngdekraften, der som den eneste naturkraft kan rejse frit i alle dimensioner – er bundet til vores tredimensionale bran. Den fjerde dimension er derfor usynlig for os.