Løbet vipper opad, når en pistol bliver affyret, på grund af rekyl. Rekylen påvirker ikke præcisionen af skuddet, da projektilet har forladt løbet.

© ALAMY/IMAGESELECT

Derfor løfter løbet sig på en pistol

Selvom rekylen fra et pistolskud er rettet bagud, får den ofte løbet til at løfte sig opad. Det har har fysikken en god forklaring på.

Et projektil fra en pistol drives frem af brændt krudt, der danner gas, som i løbet af få millisekunder udvider sig voldsomt.

Eksplosionen accelerer projektilet så hurtigt, at det opnår en hastighed på omkring 800 km/t, allerede når det forlader pistolmundingen.

Newtons tredje lov siger, at enhver aktion i en given retning bliver fulgt af en reaktion i den modsatte retning – i pistolens tilfælde kaldes fænomenet rekyl.

Rotationskræfter presser løbet bagover

Når projektilet ryger den ene vej, presser en kraft pistolen den modsatte vej.

Da løbet sidder højere end pistolens centrale akse eller balancepunkt, får rotationskræfter løbet til at vippe bagover.

Afhængigt af våbnet er mundingshastigheden og dermed kraften fra rekylen større. Dermed forlader nogle projektiler – ofte riffelprojektiler – mundingen med overlydshastighed.

Overlydsprojektiler er specielt designet, så de ikke kommer under lydens hastighed inden for deres effektive rækkevidde. Det vil nemlig skabe en trykbølge, som forstyrrer kuglens bane og ødelægger skuddets præcision.