Hvad er ild og flammer?

Hvad består ild egentlig af? Og hvordan kan det være, at flammerne er røde?

© Photo by Paul Bulai on Unsplash

En flamme kan ved sin blotte varmevirkning og sit udseende forekomme temmelig materiel, så det er egentlig meget forståeligt, at oldtidens græske naturfilosoffer opfattede ilden som et “element”, en slags grundstof på linje med luft, vand og jord. Og de havde også fat i noget, da de inddelte deres fire elementer i henholdsvis lette og tunge, med ilden og luften i førstnævnte kategori.

For ild er intet andet end lysende eller rettere glødende luftarter. Flammen på et stearinlys består af fordampet brændende stearin, og ilden i pejsen består af de luftarter, der undslipper fra det brændende træ. Ildens farve er bestemt ved forbrændingsprocessens temperatur. Jo højere temperatur, desto mere blå eller violette er flammerne.

Gløder lyser ofte rødt, fordi deres temperatur er forholdsvis lav, mens en svejseflamme kan være blåviolet. Selv om flammen på et stearinlys er nogle tusind grader varm, kan man som bekendt føre en finger hurtigt gennem den uden at mærke noget særligt. Det er netop et udtryk for, at ilden består af varme gasser og derfor repræsenterer energi i en fortyndet form.